ODVĚTVÍ

Informační technologie a komunikace

PRK Partners je advokátní kanceláří první volby v odvětví informačních technologií a komunikací v České republice i na Slovensku. Našim klientům z tohoto sektoru poskytujeme právní pomoc v celé řadě témat a projektů. Umíme vytvořit právní strategii na míru pro jakéhokoli hráče z oboru od inovativních start-upů až po globální korporace.

Našim klientům v ICT sektoru poskytujeme právní poradenství zejména v oblastech ochrany osobních údajů (GDPR, e-privacy, PSD2, online identifikátory) a dalších regulatorních oblastech. Máme profesionální tým pro zajišťování kybernetické bezpečnosti a ochrany duševního vlastnictví. Pohybujeme se v oblastech umělé inteligence, robotiky a průmyslu 4.0, autonomních vozidel a e-mobility. Naše odborné poradenství zahrnuje i sdílenou ekonomiku a inovativní koncepty monetizace.

Nejsou nám cizí ani fintech, kryptoměny, blockchain či zakládání start-upů a s ním spojená strategie, řízení a financování. Rozsáhlé zkušenosti máme také s Big data a e-governmentem nebo elektronickými obchody v čele s online reklamou. Právní poradenství poskytujeme také v oblasti online her, streamovacích služeb, audio a video na vyžádání.  Naše klienty právně zaštiťujeme také při  IT kontraktech, outsourcingu, komplexních projektech technologické infrastruktury. Naše zkušenosti nám umožňují úspěšně řešit spory, arbitráže a mediace v ICT sektoru.

Reference

Právní poradenství přednímu výrobci automobilů v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti v souvislosti s vývojem technologie propojených automobilů a mikromobility.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s. se PRK Partners podílela na tvorbě webového portálu se vzory právních dokumentů, které mají uživatelům pomoci při přípravě vlastních smluv a jiných právních dokumentů.

Komplexní právní poradenství společnosti SCS Software s.r.o. v oblasti regulace ICT, včetně právní pomoci při uzavírání licenčních smluv k reálným modelům jako jsou auta, kamiony, pneumatiky, obchody a další stavby v PC hrách společnosti SCS Software, jakož i při přípravě a vyjednávání dodavatelských smluv na poskytování IT služeb, vymáhání práv duševního vlastnictví a zajištění souladu s GDPR.

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně byla PRK Partners zapojena do projektu kybernetické bezpečnosti, jehož cílem bylo zřízení subjektu posuzování shody (CAB) v oblasti kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence.

Právní poradenství soukromému investorovi – zakladateli soukromého investičního fondu Mosaic Ventures, který je dobře znám svými investicemi do startup podniků v oblasti IT (např. King.com) - a fondu Accel v souvislosti s jeho investicí do pražského startupu „Time is Ltd.“, který se zabývá vývojem analytické platformy ke zlepšení časové efektivity větších firem.