OBLAST PRAXE

Právo životního prostředí

Právo životního prostředí je dynamicky se rozvíjejícím právním odvětvím, které se úzce prolíná s právem stavebním, správním a občanským.

PRK Partners díky své velikosti a pozici na trhu disponuje jedním z nejkomplexnějších týmů specializovaných právních odborníků, kteří jsou schopni klientům poskytnout právní poradenství ve všech oblastech práva životního prostředí, např. ochrana ovzduší, vod či půdy, ochrana přírody a krajiny, ochrana veřejného zdraví, a to i s přesahem do dalších oblastí s ohledem na charakter a specifické podmínky projektu.

Máme rozsáhlé zkušenosti s realizací řadou významných developerských projektů, průmyslových investic, povolovacích a registračních řízení, energetických celků apod. Naše právní služby klientům poskytujeme ve všech fázích projektu a zahrnují zejména zastupování klientů ve správních řízeních (např. územní, stavební, EIA, IPPC) a případných navazujících soudních řízeních, řízeních před státními fondy nebo před Evropskou komisí, ale také při kontrolních činnostech správních orgánů, provádění právních prověrek (due diligence) a dalších auditů dle požadavků našich klientů.

Řešíme rovněž specifické otázky týkající se likvidace starých ekologických zátěží a s tím související  odpovědností za ekologickou  újmu, nakládání s různými druhy odpadů včetně tzv. elektroodpadu, emisních povolenek, ochranných pásem, kolize zájmů mezi ochranou životního prostředí a důlní činností a problematiky přístupu k informacím o životním prostředí.

V rámci naší činnosti v této oblasti úzce spolupracujeme s předními technickými experty.

Silný právní tým na Vaší straně

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Roman Pečenka

Partner


Mgr. Roman Pečenka

Rudolf Kožušník

Of Counsel


JUDr. Rudolf Kožušník

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Jana Pekařová

Advokát


Mgr. Jana Pekařová

Reference

Právní poradenství v oblasti realitních projektů, u nichž existuje možnost čerpání státních dotací na odstranění starých ekologických zátěží prostřednictvím veřejnoprávní „ekologické“ smlouvy se státní garancí pro konkrétní průmyslové zóny nebo těžební oblasti na základě privatizačních dohod.

Komplexní právní poradenství v souvislosti s realizací projektu „brownfield“ za účelem vybudování strategické průmyslové zóny „Barbora“ u města Havířov na severní Moravě. Projekt zahrnoval tvorbu struktury, schvalovací proces a řešení celé řady obchodních a environmentálních otázek, jelikož se průmyslová zóna nachází v oblasti bývalého uhelného dolu. V rámci našeho mandátu dále poskytujeme poradenství ohledně výběru optimální strategie a zajišťujeme právní pomoc při vyjednávání s různými zúčastněnými subjekty (státními a místními úřady, jakož i s vlastníky přilehlých pozemků, různými nájemníky atd.).

Právní poradenství klientovi s přípravou struktury, financováním a realizací projektu úspěšné revitalizace „brownfield“ areálu v průmyslové zóně DUKLA (bývalý černouhelný důl) o výměře více než 30 hektarů. Náš mandát zahrnoval přípravu unikátní dokumentace a pomoc se zajištěním financování - projekt je podporován Ministerstvem financí České republiky prostřednictvím zvláštního fondu určeného na sanaci a rekultivaci bývalých důlních oblastí. Projekt byl čistě smluvním PPP projektem v rámci partnerství veřejného (zastoupený městem Havířov a Ministerstvem financí České republiky) a soukromého sektoru.

Komplexní právní poradenství v souvislosti s vybudováním nového průmyslového parku o rozloze 80 hektarů. Náš mandát zahrnoval právní posouzení odvolacích strategií a alternativních řešení, včetně právní pomoci s realizací záměru navýšení kapacity energetické infrastruktury průmyslové zóny, a zastupování klienta na jednáních s dodavateli energie.

Právní poradenství japonsko-německé energetické společnosti v souvislosti s vyjednáváním smlouvy EPC na dodávku odsiřovací jednotky do černouhelné elektrárny v Dětmarovicích – Elektrárna Dětmarovice, a.s. za cenu ve výši 24,5 mil. EUR.