PRK Partners TOP TIER právní firma: naše hodnocení od THE LEGAL 500

Nově uveřejněná hodnocení právních kanceláří regionu EMEA (Europe, Middle East and Africa) v publikaci „The Legal 500 EMEA 2021“ vydávané britskou ratingovou společností The Legal 500 (Legalease Ltd.) řadí PRK Partners opět mezi Top tier právní firmy. Mimořádné okolnosti a profesní i osobní výzvy uplynulého roku jsme dokázali nejen překonat, ale i využít k hledání nových cest a způsobů fungování naší profese a jsme potěšeni, že i dle hodnocení nezávislých ratingových agentur, se nám daří držet se na vrcholu právního odvětví.


Několik našich kolegů také získalo individuální ocenění, které je řadí mezi nejuznávanější odborníky v dané oblasti práva -  Martin Aschenbrenner, Jan Ditrych a Tomáš Bureš v oblasti bankovnictví, financí a kapitálových trhů, Jaroslav Škubal v oblasti pracovního práva a Michal Matějka v oblasti duševního vlastnictví.


Jak vidí svá ocenění naši právníci?

Martin Aschenbrenner vnímá své hodnocení „Leading individual“ jako ocenění a výsledek svého více než třicetiletého působení na trhu, a to nejen v pozici advokáta, ale též jako člena orgánů institucí významných pro fungování trhu, jako je Rozkladová komise ČNB, Dozorčí rada a Kotační výbor Burzy cenných papírů Praha, předsednictvo Rozhodčího soudu RS HKAK. K letošnímu hodnocení sebe a svých kolegů Martin Aschenbrenner dodává: „S Honzou Ditrychem jsme dlouholetý sehraný tým a společně jsme úspěšně vyřešili již řadu komplikovaných a dosud neřešených právních výzev, zejména při strukturování transakcí a jejich exekuci. Jsem potěšen, že naše práce a přínos v této oblasti jsou oceňovány uznávanými mezinárodními publikacemi jako je The Legal 500.“

Ocenění Jaroslava Škubala jako „Leading individual“ v oblasti pracovního práva jen potvrzuje jeho výrazné postavení v segmentu pracovního práva, kde je všeobecně uznávaným odborníkem. Jaroslav Škubal potvrzuje, že uplynulý rok a pandemie COVID 19, přinesla do oblasti pracovního práva řadu nových a dosud neřešených situací, když uvádí, že „Šlo zejména o situace spojené s karanténou zaměstnanců, později pak s testováním a očkováním zaměstnanců, kdy jsme museli naše klienty provést pro ně zcela neznámou oblastí. Velký dík každopádně patří všem mým kolegům, kteří museli vynaložit velké úsilí, aby v nepřehledné a neustále se měnící situaci byli schopni našim klientům poskytnout veškerou podporu.“

Michal Matějka považuje získaná ocenění v oblasti duševního vlastnictví i informačních technologií ať už na týmové či individuální úrovni za potvrzení, že zaměření na inovativní projekty a nové právní výzvy v této oblasti je správnou cestou v současnosti i do budoucna. I v nelehkém uplynulém roce se tak podařilo v těchto oblastech nejen udržet stávající postavení, ale i tyto nové oblasti praxe dále rozvíjet. To vše by samozřejmě nebylo možné bez usilovné práce celého IP a ICT týmu, kterému patří veliké poděkování. Těší nás jak ocenění naší práce ze strany spokojených klientů, tak od Legal 500 i dalších tuzemských i mezinárodních právnických publikací.   


Co o nás The Legal 500 řekli klienti


„Dobře informovaní, schopní a praktičtí. Z mé zkušenosti je velmi příjemné s nimi pracovat. Mohu říci jen to, že nebudu hledat jiné daňové poradenství.“
„Tým spojil právní znalosti s technologickými dovednostmi, tj. byl schopen poskytnout právní servis v rámci našeho IT řešení, a to nám umožnilo automatizovat konkrétní procesy. Rychle si osvojili naši technologii, což bylo zásadní pro realizaci projektu.“
„Rádi s nimi pracujeme, poskytují fundované právní posudky, rozumné/vyvážené poradenství a mají velmi profesionální přístup, který v nás vyvolává dojem, že „PRK myslí s námi.“ Při řešení daných právních problémů se nepokouší prodávat jiné služby.“
„Oddanost věci, osobní zapojení partnera.“

The Legal 500
již 33 let analyzuje schopnosti právnických firem po celém světě s využitím vlastního výzkumného programu, který každoročně přehodnocuje a aktualizuje s cílem podat co nejaktuálnější pohled na globální právní trh. The Legal 500 zkoumá právnické firmy ve více jak 150 jurisdikcích.

Více informací naleznete zde.