ODVETVIA

Priemyselná výroba

Slovenská a Česká republika majú výnimočnú priemyselnú históriu, bohatú najmä v oblasti strojárstva. Aj vďaka tomu náš región ťaží z medzinárodných investícií do priemyselných podnikov. Výroba a najmä príjmy z exportu priemyselných výrobkov sa významnou mierou podieľajú na našej ekonomickej prosperite. Hlboko zakorenené priemyselné tradície z nášho regiónu takmer určite nevymiznú.

V advokátskej kancelárii PRK Partners sme si dobre vedomí kľúčovej úlohy priemyslu v slovenskom a českom hospodárstve. Klientom z tohto odvetvia úspešne radíme najmä v otázkach verejnoprávnej regulácie, fúzií a akvizícií a v korporátnych záležitostiach, ale aj v ďalších relevantných oblastiach, akými sú súťažné právo, právo duševného vlastníctva, projektový development, pracovné právo či konkurzné právo.

Referencie

Zastupovanie rakúskej spoločnosti v súvislosti s počiatočnou fázou plánovanej výstavby dvoch nových závodov v Chrudimi a vo Vamberku, ČR. Táto investícia prinesie okolo dvesto  nových pracovných miest.

Zastupovanie výrobcov a hlavného dovozcu osobných automobilov v niekoľkých súdnych konaniach v súvislosti s emisnou kauzou a jej možnými dôsledkami pre zákazníkov.

Komplexné právne poradenstvo petrochemickej spoločnosti v súvislosti s vyjednávaním EPC zmluvy na dodávku odsírovacej jednotky (FGD) do čiernouhoľnej elektrárne v Dětmaroviciach – Elektrárna Dětmarovice, a.s. za cenu vo výške cca 24,5 mil. EUR.

Právne poradenstvo zahraničnému investorovi ohľadom jeho investícií v Českej republike, konkrétne do leteckého výrobného závodu.

Právne poradenstvo zahraničnému investorovi ohľadom jeho plánovaných investícií na zelenej lúke (greenfields) v Českej republike so zameraním na laserovú technológiu.