ODVĚTVÍ

Průmyslová výroba

Česká republika i Slovensko mají výjimečnou průmyslovou historii, bohatou zejména v oblasti strojírenství. I díky tomu náš region těží z mezinárodních investic do průmyslových podniků.  Výroba a zejména příjmy z exportu průmyslových výrobků se významnou měrou podílejí na naší ekonomické prosperitě. Hluboce zakořeněná průmyslová tradice z našeho regionu zajisté nevymizí.

V PRK Partners jsme si dobře vědomi klíčové role průmyslu v českém hospodářství. Klientům z tohoto odvětví úspěšně radíme zejména v otázkách veřejnoprávní regulace, fúzí a akvizic či korporátních záležitostech, ale i v dalších relevantních oblastech, jako je soutěžní právo, právo duševního vlastnictví, projektový development, pracovní právo či  insolvenční právo.

Reference

Zastupování rakouské společnosti v souvislosti s počáteční fází plánované výstavby dvou nových závodů v Chrudimi a ve Vamberku, ČR. Tato investice přinese kolem dvou set nových pracovních míst.

Zastupování výrobců a hlavního dovozce osobních automobilů v celé řadě soudních řízení v souvislosti s emisní kauzou a jejími možnými dopady na zákazníky.

Komplexní právní poradenství petrochemické společnosti v souvislosti s vyjednáváním smlouvy EPC na dodávku odsiřovací jednotky (FGD) do černouhelné elektrárny v Dětmarovicích – Elektrárna Dětmarovice, a.s. za cenu ve výši cca 24,5 mil. EUR.

Právní poradenství zahraničnímu investorovi ohledně jeho investic v České republice, konkrétně do leteckého výrobního závodu.

Právní poradenství zahraničnímu investorovi ohledně jeho plánovaných investic na zelené louce (greenfields) v České republice se zaměřením na laserovou technologii.