ODVĚTVÍ

Průmyslová výroba

Česká republika i Slovensko mají výjimečnou průmyslovou historii, bohatou zejména v oblasti strojírenství. I díky tomu náš region těží z mezinárodních investic do průmyslových podniků.  Výroba a zejména příjmy z exportu průmyslových výrobků se významnou měrou podílejí na naší ekonomické prosperitě. Hluboce zakořeněná průmyslová tradice z našeho regionu zajisté nevymizí.

V PRK Partners jsme si dobře vědomi klíčové role průmyslu v českém hospodářství. Klientům z tohoto odvětví úspěšně radíme zejména v otázkách veřejnoprávní regulace, fúzí a akvizic či korporátních záležitostech, ale i v dalších relevantních oblastech, jako je soutěžní právo, právo duševního vlastnictví, projektový development, pracovní právo či  insolvenční právo.

Reference

Právní poradenství východoevropskému investorovi při akvizici závodu na výrobu automobilů v České republice, včetně poradenství ohledně možných investičních pobídek.

Právní poradenství přednímu výrobci automobilů v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti v souvislosti s vývojem technologie propojených automobilů a mikromobility.

Ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů České republiky, společností IBM a Svazem průmyslu a dopravy České republiky byla PRK Partners zapojena do projektu „Akademie GDPR“ – jedná se o cyklus školení, seminářů a workshopů, jehož cílem je připravit tuzemské firmy a další subjekty na implementaci nového evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Právní poradenství a zastupování společnosti Volvo Construction Equipment AB ve věci podezření na porušení práva hospodářské soutěže a zasahování do práv duševního vlastnictví.

Právní poradenství velké nadnárodní výrobní společnosti při řešení sporných otázek týkajících se propuštění odborového funkcionáře.