ODVETVIA

Obnoviteľné zdroje energie

Súčasná legislatíva v oblasti obnoviteľných zdrojov energie prechádza rýchlym vývojom na vnútroštátnej, európskej a celosvetovej úrovni, a to vďaka zvýšenému povedomiu o klimatických zmenách a stále narastajúcemu využívaniu obnoviteľných zdrojov. Starostlivo sledujeme najnovší vývoj legislatívy, neustále prehlbujeme naše odborné znalosti o využívaní prírodných zdrojov v regióne a snažíme sa identifikovať a navrhovať našim klientom vhodné a inovatívne riešenia.

Advokátska kancelária PRK Partners poskytuje poradenstvo v širokom spektre environmentálnych a ďalších otázok týkajúcich sa strategického riadenia rozvoja projektov (Project Development), infraštruktúry, prevádzky distribučných sietí, prenosových sústav a ďalších zariadení. Našim klientom poskytujeme odborné poradenské služby nielen pri príprave zmluvnej dokumentácie, ale napríklad aj pri spracovaní žiadostí o dotácie (vrátane investičných stimulov).

Súčasne radíme aj v daňových otázkach, postupoch pri udeľovaní licencií alebo požiadavkách na energetickú hospodárnosť budov.

Referencie

Zastúpenie kanadskej firmy Euro Manganese Inc. a jej českej prevádzkovej dcérskej spoločnosti Mangan Chvaletice, s.r.o. v súvislosti s realizáciou rozsiahleho ekologického rekultivačného projektu počas prebiehajúcej extrakcie mangánu.

 

Právne poradenstvo OKD, DBP, a.s. a Green Gas International B.V. ohľadom založenia a financovania spoločného podniku zaoberajúceho sa ekologickým využitím vyťaženého metánu.

Právne poradenstvo spoločnosti New World Resources N. V. v súvislosti s prvou „triple“ kotáciou na burzách v Londýne, Prahe a Varšave. Išlo o najväčšiu primárnu emisiu akcií v Európe v roku 2008 a vôbec najväčšiu IPO transakciu v histórií Českej republiky v celkovej hodnote emisie 1,1 mld. GBP s výslednou trhovou kapitalizáciou vo výške 3 mld. GBP.