ODVĚTVÍ

Obnovitelné zdroje energie

Současná legislativa v oblasti obnovitelných zdrojů energie prochází rychlým vývojem na vnitrostátní, evropské i celosvětové úrovni, a to díky zvýšenému povědomí o změně klimatu a stále narůstajícímu využívání obnovitelných zdrojů. Pečlivě sledujeme nejnovější vývoj legislativy, neustále prohlubujeme naše odborné znalosti o využívání přírodních zdrojů v regionu a snažíme se identifikovat a navrhovat našim klientům vhodná a inovativní řešení.

PRK Partners poskytuje poradenství v celé řadě environmentálních a dalších otázek týkajících se strategického řízení rozvoje projektů (Project Development), infrastruktury, provozu distribučních sítí, přenosových soustav a dalších zařízení. Našim klientům poskytujeme odborné poradenské služby nejenom při přípravě smluvní dokumentace, ale také například při zpracování žádostí o dotace (včetně investičních pobídek), včetně poradenství v otázkách týkajících se pevných výkupních cen a zelených bonusů. Radíme i v daňových otázkách, postupech při udělování licencí či požadavcích na energetickou náročnost budov.

Reference

Zastupování kanadské firmy Euro Manganese Inc. a její české provozní dceřiné společnosti Mangan Chvaletice, s.r.o. v souvislosti s realizací rozsáhlého ekologického rekultivačního projektu se současnou extrakcí manganu.

 

Právní poradenství OKD, DBP, a.s. a Green Gas International B.V. ohledně založení a financování společného podniku zabývajícího se ekologickým využitím vytěženého metanu.

Právní poradenství společnosti New World Resources N.V. v souvislosti s první „triple“ kotací na burzách v Londýně, Praze a Varšavě. Jednalo se o největší primární emisi akcií v Evropě v roce 2008 a vůbec největší IPO transakci v historii České republiky o celkové hodnotě emise 1,1 mld. GBP s výslednou tržní kapitalizací ve výši 3 mld. GBP.