JAZYKOVÁ SEKCIE

Nemecká sekcia

Klienti z nemecky hovoriacich krajín sa rovnako môžu v advokátskej kancelárii PRK Partners spoľahnúť na komplexné právne a daňové poradenstvo v tej najvyššej kvalite. Či už ide o spoločnosti z Nemecka, Rakúska či Švajčiarska, môžu nám zveriť svoje projekty v akejkoľvek oblasti obchodného práva.

Pätnásťčlenný tím advokátskej kancelárie PRK Partners, ktorý vedú partneri Marek Procházka, Václav Bílý a Monika Mašková, sa skladá z právnikov, pre ktorých je nemčina materinským jazykom alebo ktorí majú výbornú znalosť nemčiny.

V rámci Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory podporujeme vzťahy medzi podnikateľmi oboch krajín. Náš partner Marek Procházka je zároveň niekoľko rokov prezidentom HST Obchodnej komory Švajčiarsko - Česká republika, ktorej sme tiež členom.

Aby sme mohli našim klientom zabezpečiť výnimočné služby a pomôcť im s akýmkoľvek problémom, udržiavame si nadštandardné vzťahy s poprednými advokátskymi kanceláriami v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Vďaka tomu môžeme ponúkať vysoko sofistikované právne riešenia aj v projektoch s cezhraničným prvkom.

Silný právny tím na Vašej strane