JAZYKOVÁ SEKCIE

Nemecká sekcia

Klienti z nemecky hovoriacich krajín sa rovnako môžu v advokátskej kancelárii PRK Partners spoľahnúť na komplexné právne a daňové poradenstvo v tej najvyššej kvalite. Či už ide o spoločnosti z Nemecka, Rakúska či Švajčiarska, môžu nám zveriť svoje projekty v akejkoľvek oblasti obchodného práva.

Pätnásťčlenný tím advokátskej kancelárie PRK Partners, ktorý vedú partneri Marek Procházka, Václav Bílý a Monika Mašková, sa skladá z právnikov, pre ktorých je nemčina materinským jazykom alebo ktorí majú výbornú znalosť nemčiny.

V rámci Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory podporujeme vzťahy medzi podnikateľmi oboch krajín. Náš partner Marek Procházka je zároveň niekoľko rokov prezidentom HST Obchodnej komory Švajčiarsko - Česká republika, ktorej sme tiež členom.

Aby sme mohli našim klientom zabezpečiť výnimočné služby a pomôcť im s akýmkoľvek problémom, udržiavame si nadštandardné vzťahy s poprednými advokátskymi kanceláriami v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Vďaka tomu môžeme ponúkať vysoko sofistikované právne riešenia aj v projektoch s cezhraničným prvkom.

Silný právny tím na Vašej strane

Václav Bílý,

Partner


JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D.

Monika Mašková,

Partner


Mgr. Monika Mašková, MHA

Marek Procházka,

Partner


Marek Procházka, LL.M.

Tomáš Bureš

Associate Partner


Mgr. Ing. Tomáš Bureš

Michal Sylla

Associate Partner


Mgr. Michal Sylla

Lenka Konvalinová,

Advokát


Mgr. Lenka Konvalinová, LL.M.

Jaroslava Malcová,

Advokát


Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

Jana Otčenášková,

Advokát


Mgr. Jana Otčenášková, LL.M.

Marcela Tomčalová

Advokát


Mgr. Marcela Tomčalová

Lucie Vorlová

Advokát


Mgr. Lucie Vorlová