JAZYKOVÁ SEKCIA

Čínská sekcia

Senior partneri Jan Kohout, Martin Kříž a Jakub Lichnovský sa stali členmi "čínskej sekcie" PRK Partners, ktorá poskytuje právne poradenstvo v oblasti českého a slovenského práva pod vedením advokáta Shiyang Zhanga, prvého čínskeho štátneho príslušníka zapísaného v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou.

PRK Partners sa pravidelne zúčastňuje na seminároch a konferenciách organizovaných pod záštitou organizácií ako CzechInvest a Združenie pre zahraničné investície (AFI) s cieľom oboznámiť čínskych investorov s miestnym právnym prostredím a právnymi predpismi v kontexte česko-čínskych vzťahov, vrátane opatrení na zníženie existujúcich právnych prekážok.

Silný právny tím na Vašej strane

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Martin Kříž,

Partner


JUDr. Martin Kříž, MBA

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Shiyang Zhang

Advokát


Mgr. Shiyang Zhang