ODVETVIA

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Stavebníctvo patrí ku kľúčovým sektorom ekonomiky, rovnako ako sa nehnuteľnosti radia medzi kľúčové formy majetku. Advokátska kancelária PRK Partners má v týchto odboroch rozsiahle skúsenosti. Náš tím odborníkov na právo nehnuteľností má viac ako 30 členov a pravidelne poskytuje poradenstvo významným developerom, vlastníkom nehnuteľností aj bankám. Ťažíme z toho, že sme regionálnou firmou s medzinárodným dosahom. Nielenže perfektne poznáme právnu úpravu tohto odvetvia aj prax orgánov verejnej správy v našom regióne, ale zároveň veľmi dobre rozumieme požiadavkám domácich aj zahraničných klientov.

V advokátskej kancelárii PRK Partners vieme sprevádzať našich klientov vo všetkých fázach realizácie projektu súvisiaceho s nehnuteľnosťami. Tento prístup prináša reálne výsledky. Poskytujeme poradenstvo ohľadom využitia pozemkov a získania potrebných povolení, pri akvizíciách komerčných nehnuteľností (či už formou sharedealu či assetdealu) a ich prenájmu a správy. Venujeme sa tiež infraštruktúre, výstavbe, ekologickým normám či financovaniu a predaju. Naša odbornosť pokrýva samotné právo, ako aj oblasť financovania nehnuteľností.

Referencie

Právne poradenstvo spoločnosti METRO PROPERTIES ČR s.r.o., realitnej spoločnosti zo skupiny METRO AG, pri predaji a následnom spätnom prenájme troch predajní MAKRO Cash & Carry v Prahe. Táto transakcia bola súčasťou medzinárodného obchodu zahŕňajúceho celkom  11 MAKRO Cash & Carry predajní v Poľsku, Maďarsku a Českej republike, s celkovým objemom presahujúcim 250 mil. EUR.

 

Právne poradenstvo spoločnosti Aceur Investment S.A. pri predaji kancelárskej budovy Main Point Pankrác v Prahe.

Dlhodobé právne poradenstvo poprednej developerskej a investičnej skupine SATPO Group.

Právne poradenstvo skupine International Campus Group, špecialistovi v oblasti študentského nájomného bývania v Európe, v súvislosti s vývojom prvého súkromného projektu študentského bývania v Prahe.

Právne poradenstvo Revetas Capital Advisors LLP - spoločnosti so špecializáciou v oblasti správy aktív a investičného majetku, v súvislosti s prevádzkou piatich kusov aktív - kancelárskych/maloobchodných priestorov.