ODVETVIA

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Stavebníctvo patrí ku kľúčovým sektorom ekonomiky, rovnako ako sa nehnuteľnosti radia medzi kľúčové formy majetku. Advokátska kancelária PRK Partners má v týchto odboroch rozsiahle skúsenosti. Náš tím odborníkov na právo nehnuteľností má viac ako 30 členov a pravidelne poskytuje poradenstvo významným developerom, vlastníkom nehnuteľností aj bankám. Ťažíme z toho, že sme regionálnou firmou s medzinárodným dosahom. Nielenže perfektne poznáme právnu úpravu tohto odvetvia aj prax orgánov verejnej správy v našom regióne, ale zároveň veľmi dobre rozumieme požiadavkám domácich aj zahraničných klientov.

V advokátskej kancelárii PRK Partners vieme sprevádzať našich klientov vo všetkých fázach realizácie projektu súvisiaceho s nehnuteľnosťami. Tento prístup prináša reálne výsledky. Poskytujeme poradenstvo ohľadom využitia pozemkov a získania potrebných povolení, pri akvizíciách komerčných nehnuteľností (či už formou sharedealu či assetdealu) a ich prenájmu a správy. Venujeme sa tiež infraštruktúre, výstavbe, ekologickým normám či financovaniu a predaju. Naša odbornosť pokrýva samotné právo, ako aj oblasť financovania nehnuteľností.

Referencie

Zastupovanie rakúskej spoločnosti v súvislosti s počiatočnou fázou plánovanej výstavby dvoch nových závodov v Chrudimi a vo Vamberku, ČR. Táto investícia prinesie okolo dvesto  nových pracovných miest.

Poradenstvo EBM Partners a. s., developerskej a inžinierskej spoločnosti pri zriadení dlhopisového programu v celkovom objeme nezabezpečených dlhopisov 1 mld. Kč.

Kontinuálne zastupovanie významnej stavebnej spoločnosti v energetickom sektore v troch prebiehajúcich vzájomne prepojených sporoch vzniknutých zo zmluvy o dielo so subdodávateľom. Predmetná zákazka bola súčasťou energetického projektu v hodnote 16 mld. Kč (cca 625 mil. EUR).

Kontinuálne zastupovanie popredného lokálneho developera (ako veriteľa) v niekoľkých súdnych sporoch týkajúcich sa výstavby a ďalej v niekoľkých rôznych konkurzných konaniach.

Zastupovanie dánskeho investora v niekoľkých sporoch o určenie vlastníckeho práva ku komerčnej nehnuteľnosti. Náš klient uspel so svojimi nárokmi na Ústavnom súde Českej republiky a po dlhoročných sporoch získal späť vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti.