ODVĚTVÍ

Stavebnictví a nemovitosti

Stavebnictví patří ke klíčovým sektorům ekonomiky, stejně jako se nemovitosti řadí mezi klíčové formy majetku. PRK Partners má v těchto oborech rozsáhlé zkušenosti. Náš tým odborníků na právo nemovitostí čítá více než 30 členů a pravidelně poskytuje poradenství významným developerům, vlastníkům nemovitostí i bankám. Těžíme z toho, že jsme regionální firmou s mezinárodním dosahem. Nejenže perfektně známe právní úpravu tohoto odvětví i praxi orgánů veřejné moci v našem regionu, ale zároveň velmi dobře rozumíme požadavkům domácích i zahraničních klientů.

V PRK Partners umíme provázet naše klienty ve všech fázích realizace nemovitostního projektu. Tento přístup přináší reálné výsledky. Poskytujeme poradenství ohledně využití pozemků a získání nezbytných povolení,  při akvizicích komerčních nemovitostí (ať již formou sharedealu či assetdealu) a jejich pronájmu a správě. Věnujeme se také infrastruktuře, výstavbě, ekologickým normám či financování a prodeji. Naše odbornost pokrývá jak samotné právo nemovitostí, tak i  oblast nemovitostního financování.

Reference

Právní poradenství METRO PROPERTIES ČR s.r.o., realitní společnosti ze skupiny METRO AG, při prodeji a následném zpětném pronájmu tří prodejen MAKRO Cash & Carry v Praze. Tato transakce byla součástí mezinárodního obchodu zahrnujícího celkem 11 MAKRO Cash & Carry prodejen v Polsku, Maďarsku a České republice, s celkovým objemem přesahujícím 250 mil. EUR.

Právní poradenství společnosti Aceur Investment S.A. při prodeji kancelářské budovy Main Point Pankrác v Praze.

Dlouhodobé právní poradenství přední developerské a investiční skupině SATPO Group.

Právní poradenství skupině International Campus Group, specialistovi v oblasti studentského nájemního bydlení v Evropě, v souvislosti s vývojem prvního soukromého projektu studentského bydlení v Praze.

Právní poradenství Revetas Capital Advisors LLP - společnosti se specializací v oblasti správy aktiv a investičního majetku, v souvislosti s provozem pěti kusů aktiv – kancelářských/maloobchodních prostor.