ODVETVIA

Finančný sektor

Za posledné desaťročie sa v žiadnom inom odvetví neuskutočnili tak zásadné zmeny ako vo finančnom sektore. Významne sa na tom podieľala finančná kríza. Nové právne predpisy viedli k premene každodenných bankových operácií, ale aj ďalších finančných služieb. Experti advokátskej kancelárie PRK Partners majú nielen hlboké znalosti právnych noriem, ktorými sa tento sektor riadi, ale aj podnikateľský cit.

Klientom úspešne radíme ohľadom všetkých druhov finančných služieb, či už ide o ich bežné obchody, alebo o najväčšie a najdôležitejšie obchodné transakcie.

Advokátska kancelária PRK Partners patrí vo finančných kruhoch nášho regiónu k najvýznamnejším poradcom a buduje si meno aj v zahraničí. Pred viac ako štvrťstoročím sme začínali práve ako advokátska kancelária špecializovaná na bankovníctvo a v tejto oblasti zostávame vďaka našim výnimočným schopnostiam a skúsenostiam naďalej na čele. Radíme nielen bankám, ale aj nebankovým úverovým spoločnostiam, obchodníkom s cennými papiermi, investičným sprostredkovateľom a investičným spoločnostiam, správcom aktív či hedge fondom. Poskytujeme kompletný servis od prípravy produktovej či transakčnej dokumentácie cez pracovnoprávne záležitosti až po spory riešené v rozhodcovskom alebo súdnom konaní a zastupovanie klientov v licenčnom, sankčnom či inom konaní s regulátorom. Naši odborníci pravidelne pomáhajú významným bankám a inštitucionálnym investorom s prípravou tuzemských i medzinárodných transakcií. Máme tiež rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v otázkach konkurzného konania. Jednoducho povedané, máme silný tím expertov, ktorý vie poskytnúť vynikajúce služby akémukoľvek klientovi z finančného sektora.


Přečtěte si příspěvek PRK v prestižní publikaci Chambers Global pro oblast bankovnictví a financí (2019).

Přečtěte si příspěvek PRK v publikaci Getting the Deal Through – Fintech (2020).


Referencie

Zastupovanie mnohých bánk a spoločností podnikajúcich v oblasti spotrebiteľského úverovania v súvislosti so správou a vymáhaním pohľadávok.

Právne poradenstvo Raiffeisenbank a.s., v súvislosti s počiatočným bankovým financovaním vlastného portfólia CPI, ktoré zahŕňalo veľké množstvo regionálnych retailových parkov.

Právne poradenstvo významnej českej banke pri riešení regulatórnych a compliance  záležitostí v súvislosti s poskytovaním nových investičných služieb  - vydávanie a umiestňovanie dlhopisov.

Právne poradenstvo klientovi v oblasti compliance v súvislosti so zriadením pobočky zahraničnej banky v Českej republike.

Priebežné právne poradenstvo Burze cenných papierov Praha, a.s. v oblasti regulácie a compliance.