PRK Partners opäť ocenená ako TOP TIER právnická firma v najnovšom vydaní direktorára The Legal 500 EMEA 2024

Nové vydanie direktorára The Legal 500 EMEA 2024 hodnotiace právnické kancelárie v regióne Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA) práve vyšlo. Direktoráre The Legal 500 sú uznávané ako najkomplexnejší svetový sprievodca trhom právnických firiem a PRK Partners opäť zaraďuje medzi špičkové advokátske kancelárie, tzv. TOP TIER law firms.

Rebríček The Legal 500 je založený na spätnej väzbe od viac než 300 000 interných poradcov a vedúcich firiem z celého sveta. Advokátske kancelárie a jednotlivci sú hodnotení a odporúčaní čisto na základe výsledkov a hodnotenia svojej práce.

Sme hrdí na to, že patríme medzi najlepšie hodnotené advokátske kancelárie, a že naše výborné hodnotenie ďalej rozširujeme a zlepšujeme.

Sme najlepšie hodnotení (Tier 1 alebo Tier 2) v 9 nasledujúcich kategóriách v Českej republike, konkrétne: bankovníctvo, financie a kapitálové trhy; obchodné právo, fúzie a akvizície; riešenie sporov; pracovné právo; nehnuteľnosti a stavebníctvo; projekty a energetika; duševné vlastníctvo; TMT a dane.

Na Slovensku sme taktiež vylepšili naše hodnotenie, keď sme získali nové ocenenie v oblastiach riešenia sporov a nehnuteľností a stavebníctva.

Mnohí naši kolegovia boli uznaní ako vedúci odborníci vo svojich oblastiach praxe: Martin Aschenbrenner bol uvedený do “siene slávy” (Hall of Fame) v oblasti bankovníctva, financií a kapitálových trhov, čo predstavuje najvyššie možné individuálne ocenenie; Martin Kříž získal ocenenie ako hlavný odborník (Leading Individual) v oblasti obchodného práva, korporátneho práva a M&A (fúzií a akvizícií); Jaroslav Škubal v pracovnom práve; Michal Matějka v oblasti duševného vlastníctva a Martin Švalbach v oblasti daní.

Jan Ditrych a Tomáš Bureš boli ohodnotení ako Next Generation Partner v oblasti bankovníctva, financií a kapitálových trhov, a Kristýna Faltýnková ako Next Generation Partner v nehnuteľnostiach a stavebníctve.Čo o PRK Partners klienti povedali The Legal 500:

Komerčná, korporátna a M&A

"Tímy PRK Partners naprieč krajinami dobre spolupracujú pri poskytovaní efektívneho poradenstva pri medzinárodných transakciách."

"Tím je extrémne spoľahlivý a zameraný na potreby klientov. Má vždy všetko plne pod kontrolou, je veľmi pracovitý a zorganizovaný. Sústredí sa na riešenie a v porovnaní s niektorými inými právnymi poradcami sa dokáže vžiť do situácie klienta, a poskytuje najvhodnejšie rady a podporu. Ich odborné znalosti sú na veľmi vysokej úrovni.“

Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy:

"Efektívny, flexibilný a citlivý, pragmatický a komerčný prístup."

Riešenie sporov:

"S PRK Partners spolupracujeme dlhodobo, oceňujeme najmä profesionalitu, spoľahlivosť, flexibilitu a schopnosť nachádzať riešenia šité na mieru našim potrebám.“

Pracovné právo:

"Jasné a konzistentné rady."

"Profesionálny prístup a rýchla reakcia."

Projekty a energetika:

"Tím PRK je veľmi vnímavý, predvída potreby klienta a ponúka strategickú predvídavosť."

Duševné vlastníctvo:

"Tím vždy poskytuje veľmi dobré a komerčne zmysluplné rady.“

Nehnuteľnosti a stavebníctvo:

"Boli schopní nám pomôcť vo veľmi komplikovaných prípadoch.“

Dane:

"Tím je profesionálny a efektívny."

TMT:

"Praktické a obchodné hľadisko, snaha nájsť najlepšie riešenie, ktoré zodpovedá požiadavkám klienta."

"Veľmi business-oriented, pro-klientský a praktický prístup, rýchla a jasná komunikácia.“


Direktoráre The Legal 500 EMEA pokrývajú viac než 80 krajín a viac než 2.700 hodnotených právnických firiem. Právnické firmy a jednotlivci sú hodnotené a odporúčané čisto na základe ich výsledkov a hodnotenia trhom, za svoje uvedenie v direktorári nič neplatia.

Od roku 1991 poskytuje The Legal 500 EMEA čitateľom každoročne aktualizované, nestranné názory tretích strán na popredné právnické firmy a právnikov na územiach celého regiónu. Aktuálne hodnotenie a informácie online sú prevzaté z vydania The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2024, ktoré bolo zverejnené 27. marca 2024.

Pre viac informácií navštívte https://www.legal500.com/europe-middle-east-africa/