Právnická firma roka 2021 Slovensko

PRK Partners sa pravidelne zúčastňuje súťaže "Právnická firma roka" na Slovensku a v predchádzajúcich rokoch v nej získala už niekoľko ocenení (opakovane zvolená Slovenskou právnickou firmou roka v kategórii Daňové právo, ďalej v kategórii Fúzie a Akvizície, Obchodné právo či Hospodárska súťaž). Aj tento rok bola PRK Partners ocenená hneď v niekoľkých oblastiach práva hodnotením Veľmi odporúčaná alebo Odporúčaná právnická firma.

Ocenenie sme získali v nasledujúcich oblastiach práva:

Veľmi odporúčaná kancelária v oblastiach práva:

  • Právo obchodných spoločností

  • Hospodárska súťaž

  • Fúzie a akvizície

  • Bankovníctvo a financie

  • Pracovné právo

  • Verejné obstarávanie

  • Daňové právo

Odporúčaná kancelária v oblastiach práva:

  • Developerske projekty a Nehnuteľnosti

  • Sporová agenda


Výsledky deviateho ročníka tejto súťaže boli vyhlásené 19.5.2021. Viac informácií tu Výsledky PFR SK 2021.

Ocenenie je výsledkom práce celého tímu PRK Partners a dôvery našich klientov, za čo všetkým patrí veľké poďakovanie.

Ďakujeme Vám za dôveru, priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

PRK Partners