O krok napřed

Silný právní tým na Vaší straně

Optimální řešení podle aktuálních potřeb klienta

Webinář: Záznam pracovněprávní snídaně

Švarcsystém a zastřené agenturní zaměstnávání

Nedávné důležité mandáty

Další informace o konkrétní právní službě - viz. Služby

Fúze a akvizice / Korporační právo

Právní poradenství společnosti Veolia Energie ČR, a.s. (dřívě Dalkia Česká republika, a.s.) v souvislosti s akvizicí Pražská teplárenská LPZ, a.s., která je významným provozovatelem lokální distribuční soustavy tepelné energie na levém břehu řeky Vltavy v Praze.

Fúze a akvizice / Korporační právo

Právní poradenství nadnárodní komunikační skupině Publicis Groupe při akvizici Kindred Group, největší nezávislé skupiny zabývající se digitální komunikací v České republice.

Fúze a akvizice / Korporační právo

Právní poradenství Hewlett-Packard  týkající se procesu celosvětové interní restrukturalizace společnosti, jejíž součástí jsou i různé obchodní aktivity a společnosti v České republice a na Slovensku.

Buďte s námi o krok napřed!

Mimořádné pracovní výsledky
přinášejí uznání a ocenění.

30+

let podnikání

100+

právníků

15+

jazyků

Jsme lídrem, se kterým a pro kterého je radost pracovat.