I tohle jsme my...

10 osobních otázek na partnery PRK Partners

Poznejte blíže naše partnery

V osobních rozhovorech prozradí, jaká byla jejich cesta, která je nakonec přivedla až k advokacii, co je v životě inspiruje i jakými životními krédy se řídí.