ODVETVIA

Doprava a logistika

Doprava a logistika sú odbory, ktorých význam rastie, a zároveň sa stávajú stále zložitejšími. V advokátskej kancelárii PRK Partners pozorne sledujeme všetky zmeny právneho prostredia a neustále si udržiavame znalosť jeho najnovších domácich aj medzinárodných noriem, čo nám umožňuje poskytovať klientom právnu pomoc na najvyššej úrovni.

Popri hlbokej znalosti slovenských a českých právnych predpisov rozumieme
aj medzinárodným aspektom dopravy a logistiky. Naši právnici radia popredným poskytovateľom dopravných služieb vo všetkých relevantných záležitostiach vrátane fúzií a akvizícií, riešenia sporov, financovania, hospodárskej súťaže či developmentu. Pomohli sme s budovaním letísk a ďalšej významnej dopravnej infraštruktúry, a zároveň tiež často radíme investorom, ako využiť finančne výhodné príležitosti v tomto sektore.

Referencie

Právne poradenstvo poprednému českému výrobcovi železničných vozidiel pri príprave rámcových zmlúv na dodávky v železničnej infraštruktúre, náhradných dielov pre koľajové vozidlá a služby.

Právne poradenstvo významnému poskytovateľovi železničných logistických služieb pri jeho opätovnom vyjednávaní o špedičnej zmluve, vrátane právnej pomoci pri riešení problémov v oblasti obchodnej a protimonopolnej politiky.

Kontinuálne zastupovanie zahraničnej spoločnosti, ktorá je dodávateľom železničných cisternových vozov a iných špeciálnych vozidiel a poskytovateľom služieb v oblasti železničnej logistiky, v konkurznom konaní vedenom proti jej českému dodávateľovi.

Právne poradenstvo a podpora spoločnosti Dopravní podnik Ostrava (akciovej spoločnosti, ktorej zakladateľom je Štatutárne mesto Ostrava) pri príprave zadávacej dokumentácie (vrátane návrhu zmluvy na verejnú zákazku) a kompletného verejného obstarávania vo veci nadlimitnej verejnej zákazky zadanej v užšej súťaži na výber poskytovateľa služieb železničných vozidiel.

V spolupráci s Úradom pre ochranu osobných údajov Českej republiky, spoločnosťou IBM a Zväzom priemyslu a dopravy Českej republiky bola advokátska kancelária PRK Partners zapojená do projektu „Akadémia GDPR“ – ide o cyklus školení, seminárov a workshopov, ktorého cieľom je pripraviť domáce firmy a ďalšie subjekty na implementáciu nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).