Nová aktualizovaná vydání 2023-2024 PHARMA LEGAL HANDBOOK pro Českou republiku a pro Slovensko připravovaná PRK PARTNERS byla zveřejněna

Právní experti PRK Partners pro oblast farmaceutického práva Monika Mašková, Michal Řehořek a ICT/IT expert Michal Matějka z pražské kanceláře a Miriam Galandová a Elena Červenová z bratislavské kanceláře připravili aktualizovaná vydání průvodců právní regulací farmaceutického sektoru v České republice a na Slovensku. Tyto publikace právě vyšly a jsou k dispozici u vydavatele PharmaBoardroom.com.

Pharma Legal Handbook CR a SR jsou užitečné a nezbytné publikace pro každého, kdo působí ve farmaceutickém průmyslu v zemích střední Evropy, přinášející aktuální (k únoru 2024) informace o regulaci v tomto sektoru.

Zde je možno číst v náhledu publikace:

Úplné aktualizované publikace lze získat u vydavatele zde.