Nové aktualizované vydania 2023-2024 PHARMA LEGAL HANDBOOK pre Českú republiku a pre Slovensko pripravené PRK PARTNERS uverejnené

Právni experti PRK Partners pre oblasť farmaceutického práva Miriam Galandová a Elena Červenová z bratislavskej kancelárie a Monika Mašková, Michal Řehořek a ICT/IT expert Michal Matějka z pražskej kancelárie pripravili aktualizované vydania sprievodcov právnou reguláciou farmaceutického sektora na Slovensku a v Českej republike a tieto vyšli a sú k dispozícii u vydavateľa PharmaBoardroom.com.

Pharma Legal Handbook SR a ČR sú užitočné a nevyhnutné publikácie pre každého, kto pôsobí vo farmaceutickom priemysle v krajinách strednej Európy, prinášajúce aktuálne (k februáru 2024) informácie o regulácii v tomto sektore.

Tu je možné čítať v náhľade publikácie:

Úplné aktualizované publikácie je možné získať u vydavateľa tu.