PRK Partners zlepšuje svoje pozície v oblasti riešenia sporov a práva nehnuteľností podľa The Chambers Europe Guide 2024

Už osemnásť rokov zaraďuje Chambers Europe Guide PRK Partners medzi špičkové a odporúčané právne firmy v mnohých oblastiach praxe. V najnovšom vydaní Chambers Europe Guide 2024 je v PRK Partners uvedená hneď v 10 oblastiach práva: bankovníctvo a financie, kapitálové trhy, korporačné právo a fúzie a akvizície, riešenie sporov, pracovné právo, nehnuteľnosti, energetické právo a projekty, hospodárska súťaž, TMT a daňové poradenstvo.

Veľkým úspechom je zvýšenie hodnotenia v oblasti riešenia sporov a práva nehnuteľností. Litigačný tím PRK Partners dosiahol v posledných rokoch niekoľko jedinečných úspechov, keď úspešne zastupoval klientov v obrane proti hromadným žalobám od tisícky zákazníkov. PRK Partners sa tiež podieľa na unikátnom projekte online riešenia sporov (ODR) v České republike.

Tím nehnuteľností PRK Partners patrí k najväčším a najskúsenejším tímom v Českej republike. S viac ako 30 ročnou praxou má rozsiahle skúsenosti s realitnými  mandátmi všetkých druhov a v spojení s ostatnými špecialistami PRK Partners dokáže riešiť transakcie v oblasti nehnuteľností komplexne. V súvislosti s výraznými legislatívnymi zmenami v oblasti nehnuteľností v posledných rokoch,  vyvíjajú naši experti tiež množstvo  vzdelávacích a osvetových aktivít (prednášky, školenia, podcasty, účasť v externých skupinách, atď.) a patria  medzi lídrov v dynamickom právnom odvetví.

Chambers Europe Guide tiež každoročne hodnotí a oceňuje výnimočných jednotlivcov v jednotlivých oblastiach práva. Medzi tieto vedúce osobnosti právneho sveta patria aj členovia tímu PRK Partners: v oblasti kapitálových trhov Martin Aschenbrenner a Jan Ditrych, v oblasti korporačného práva a M&A  Martin Kříž, v oblasti riešenia sporov a arbitráže Robert Němec, Miriam Galandová a Michal Sylla, v oblasti pracovného práva Jaroslav Škubal, Tereza Erényi, Matěj Daněk a Andrea Olšovská, v oblasti hospodárskej súťaže Peter Oravec, v oblasti projektov a energetiky Jakub Lichnovský, v oblasti TMT Michal Matějka a v oblasti daňového poradenstva Martin Švalbach.

Chambers and Partners je uznávaná ratingová agentúra systematicky sledujúca a hodnotiaca trhy právnych služieb a advokátskych kancelárii po celom svete. Chambers Europe uvádza najlepších právnikov a advokátske kancelárie v celej Európe a poskytuje klientom advokátskych kancelárii a aj právnikom nenahraditeľné poznatky a informácie o trhu. Hodnotenie je založené na informáciách poskytnutých samotnými firmami, na desiatkach tisíc individuálnych rozhovoroch s referenčnými kontaktmi a klientmi a hlboké analýzy a prieskumy trhu tímom Chambers.

Viac informácii sú k dispozícii na https://chambers.com.