PRK Partners vylepšuje své pozice v oblasti řešení sporů a práva nemovitostí v hodnocení právních kanceláří Evropy dle The Chambers Europe Guide 2024

Již osmnáctý rok řadí Chambers Europe Guide PRK Partners mezi špičkové a doporučované právní firmy v mnoha oblastech praxe. V nově zveřejněném vydání Chambers Europe Guide 2024 je PRK Partners uvedena hned v 10 oblastech práva: bankovnictví a finance, kapitálové trhy, korporační právo a fúze a akvizice, řešení sporů, pracovní právo, nemovitosti, energetické právo a projekty, hospodářská soutěž, TMT a daňové poradenství.

Velkým úspěchem je zvýšení hodnocení v oblasti řešení sporů a práva nemovitostí. Litigační tým PRK Partners dosáhl v posledních letech několika jedinečných výsledků, když úspěšně zastupoval klienty v obraně proti hromadným žalobám od tisíců zákazníků. PRK Partners se též podílí na unikátním projektu online řešení sporů (ODR) v České republice.

Nemovitostní tým PRK Partners patří k největším a nejzkušenějším týmům v České republice. S více jak 30letou praxí má rozsáhlé zkušenosti s nemovitostními mandáty snad všeho druhu a ve spojení s ostatními specialisty PRK Partners dokáže řešit nemovitostní transakce komplexně. V souvislosti s výraznými legislativními změnami v oblasti nemovitostní v posledních letech vyvíjí naši experti též řadu vzdělávacích a osvětových aktivit (přednášky, školení, podcasty, účast v experních skupinách, aj.) a patří mezi lídry v tomto dynamickém právním odvětví.

Chambers Europe Guide též každoročně hodnotí a oceňuje výjimečné jednotlivce v jednotlivých oblastech práva. Mezi tyto vůdčí osobnosti právního světa řadí i členy týmu PRK Partners: v oblasti kapitálových trhů Martin Aschenbrenner a Jan Ditrych, v oblasti korporačního práva a M&A Martin Kříž, v oblasti řešení sporů a arbitráží Robert Němec, Miriam Galandová a Michal Sylla, v oblasti pracovního práva Jaroslav Škubal, Tereza Erényi, Matěj Daněk a Andrea Olšovská, v oblasti hospodářské soutěže Peter Oravec, v oblasti projekty a energetika Jakub Lichnovský, v oblasti TMT Michal Matějka a v oblasti daňového poradenství Martin Švalbach.

Chambers and Partners je uznávaná ratingová agentura systematicky sledující a hodnotící trhy právních služeb a advokátní kanceláře po celém světě. Chambers Europe uvádí nejlepší právníky a advokátní kanceláře v celé Evropě a poskytuje klientům advokátních kanceláří i právníkům nepostradatelné poznatky a informace o trhu. Hodnocení je založeno na informacích poskytnutých samotnými firmy, na desítkách tisíc individuálních rozhovorů s referenčními kontakty a klienty a hloubkové analýze a průzkumu trhu týmem Chambers.

Více informací je k dispozici na https://chambers.com