PRK PARTNERS NAJLEPŠOU PRÁVNICKOU FIRMOU ROKU 2021 V OBLASTI BANKOVNICTVO & FINANCIE A PRACOVNÉ PRÁVO V ČR

Sme hrdí, že sme aj tento rok svojimi výsledkami presvedčili nezávislú odbornú porotu súťaže Právnická firma roku a rovnako ako v 13 predchádzajúcich ročníkoch sme aj tento rok boli zvolení


Najlepšou právnickou firmou roku 2021, a to hneď vo dvoch kategóriách:

Bankovníctvo a financie a Pracovné právo.


Veľmi nás teší, že v oblasti Bankovníctva a financií potvrdzujeme svoju všeobecne uznávanú odbornosť a skúsenosť, keďže ocenenie v tejto kategórii získavame už po desiaty krát v 14 ročnej histórii súťaže.

Pracovnoprávny tím PRK Partners patrí nesporne medzi najlepší na českom právnom trhu, a to aj podľa hodnotenia medzinárodných direktoriátov. Získanie tohtoročného piateho ocenenia ako Najlepšia právnická firma roku 2021 v pracovnoprávnej kategórii je toho ďalším dôkazom.

Advokátska kancelária PRK Partners ďalej získala hodnotenie Veľmi odporúčaná alebo Odporúčaná vo všetkých hlavných oblastiach práva.

Každý deň pracujeme na tom, aby sme zostali najlepší, za čo patrí uznanie a poďakovanie všetkým kolegom z PRK Partners. A našim klientom ďakujeme za dôveru a zverenie svojich mandátov.

Výsledky súťaže, ktorú organizuje spoločnosť EPRAVO.CZ pod záštitou ČAK a Ministerstva spravodlivosti ČR, boli vyhlásené v pondelok 1. novembra 2021.