IFLR1000 uverejnilo top právne firmy pre oblasť Banking and Finance – PRK Partners opäť medzi nimi

PRK Partners potvrdzuje svoju pozíciu na trhu, ako uznávaný expert v právnom poradenstve, pre oblasť bankovníctva a financií, podľa najnovšieho hodnotenia IFLR1000 (International Financial Law Review 1000), jedného z najrešpektovanejších medzinárodných direktoriátov právnych firiem.


PRK Partners stavia na svojej nie krátkej, tridsaťročnej praxi, nie len v oblasti bankovníctva a financií, ale vo všetkých hlavných oblastiach práva. Dlhodobé zaradenie PRK Partners do Tier 2, najvyššie udeleného hodnotenia čisto českých právnických firiem, dokazuje, že PRK Partners dokáže kvalitou svojich služieb obstáť a konkurovať veľkým medzinárodným kanceláriám. Spoločne s opakovaným zaradením PRK Partners do Tier 2 v Českej Republike, je pozitívny taktiež posun hore, do Tier 4 na Slovensku.

IFLR1000 oceňuje taktiež výnimočné schopnosti jednotlivých právnych expertov v sledovaných oblastiach práva. Medzi expertov s individuálnym ocenením sú členovia týmu PRK Partners.

Za oblasť bankovníctva a financií sa jedná o Martina Aschenbrennera ((Highly regarded B&F, Capital markets), Václava Bílého (Highly regarded B&F, Project development), Jana Kohouta (Highly regarded B&F, M&A) a Tomáše Bureše (Rising star B&F) a Jana Ditrycha (Rising star Capital markets). Aj tieto individuálne hodnotenia vnímame ako potvrdenie vysokej odbornosti nášho týmu a všetkým členom patrí poďakovanie za ich prácu a nasadenie.


Klientom ďakujeme za dôveru, ktorú nám zverením svojich mandátov vyjadrujú.

IFL1000 hodnotí kvalitu advokátskych kancelárií a jednotlivých právnikov od roku 1990. Ako jediná medzinárodná ratingová agentúra právnych firiem tak činí na základe finančnej a korporátnej transakčnej práce.