ADVOKÁT | BRATISLAVA - SLOVENSKO

Mgr. Sebastián Petic

E-mail: sebastian.petic@prkpartners.com


Sebastián je právník v PRK Partners, specializuje se především na soudní spory, občanské a obchodní právo a compliance.

Sebastián získal v roce 2016 magisterský titul na Právnické fakultě Trnavské univerzity. V roce 2015 absolvoval výměnný program Erasmus na Paris Lodron Universität Salzburg. Ve společnosti PRK Partners začal pracovat v roce 2012 jako student a po dokončení magisterského studia pokračoval jako asistent. V roce 2021 byl zapsán jako advokát u Slovenské advokátní komory.

Poskytuje právní poradenství tuzemským i zahraničním klientům zejména v souvislosti se soudními spory. Sebastián také zastupuje významnou pojišťovnu ve více než 100 sporech před soudy různých instancí na celém Slovensku. Pravidelně vypracovává memoranda a stanoviska týkající se otázek občanského a obchodního práva nebo zvláštní právní úpravy podle slovenského práva.

Sebastián hovoří slovensky a anglicky.

Sjednejte si schůzku