Druhá pracovněprávní konference PRK Partners

Úvodního slova se ujal Jaroslav Škubal, který všechny účastníky v hotelu Artemis přivítal a představil průběh celého dne a také naplánovaná témata.

V prvním bloku konference se nejprve Jaroslav Škubal věnoval dozvukům velké novely zákoníku práce, kde jsme probrali například negativní změny u dohodářů nebo práva zaměstnanců pečujících o děti.

Po něm shrnul Matěj Daněk návrh flexinovely zákoníku práce a změny, které by mohly přijít - mezi nimi například prodloužení zkušební doby, výplata mzdy v cizí měně nebo prodloužení lhůt pro doručení kázeňské výpovědi.

Bohdan Wojnar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, následně na flexinovelu nahlédnul z druhé strany - z pozice největšího zaměstnavatelského svazu v ČR, který propojuje firmy a předává know-how prostřednictvím odborných seminářů a networkingových akcí. Vyjádřil kladné stanovisko Svazu k aktuálnímu návrhu, ale dodal také co dle nich ve flexinovele chybí a přidal nějaké náměty pro budoucí doplnění. Tím by mohla být revize odstupného, poskytování mzdy nebo náhrady mzdy při krátkodobých překážkách v práci a při dovolené a také revize konta pracovní doby.

Daniel Vejsada přidal informace ke změnám v danění DPP a souvisejícím povinnostem, které s tím přichází.

Na závěr první části představila Tereza Erényi několik rozsudků Nejvyššího soudu, které se týkaly například povinnosti přijmout přiměřená opatření, (ne)vyplacení bonusu při skončení pracovního poměru, psychického traumatu coby pracovního úrazu nebo práva na dioptrické brýle.
Po přestávce jsme se k programu vrátili příspěvkem o praktických nástrahách digitalizace HR, který připravil Daniel Vejsada. V něm se dostal například k problematice elektronického podpisu, nejčastějším chybám v digitalizaci HR a také připravované změny.

Následně nastoupil Jaroslav Škubal, který se věnoval změnám zákona o zaměstnanosti, mimo jiné taky nelegální práci nebo omezení flexibility agenturního přidělení.

Roman Kubričan, ředitel společnosti Credit Czech a viceprezident Asociace pracovních agentur se blíže zaměřil na problémy a strasti agenturního zaměstnávání, co agentury práce nesmí, na co se nejvíce zaměřují kontroly a jaké jsou rizika zastřeného zprostředkování zaměstnávání. Na závěr přidal také pár příkladů z praxe.

Tereza Erényi se poté věnovala připravovaným transpozicím směrnic EU, kterými jsou novela zákoníku práce, novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu (a dalších zákonů) a transpozice EU směrnice o transparentnosti, jejímž cílem je dosažení rovnosti mužů a žen v odměňování, narovnání tzv. gender pay gap a zamezení diskriminaci.

Poslední příspěvek druhé pracovněprávní konference byl věnován změnám v zaměstnávání cizinců, se kterým vystoupil Matěj Daněk. Shrnul novelu zákona o zaměstnanosti č. 408/2023 Sb., změnu zákona č. 65/2022 Sb. (zvláštní dlouhodobý pobyt) a také nový cizinecký zákon.

Věříme, že pro váš také druhý ročník naší pracovněprávní konference byl přínosný a že jsme pomohli zodpovědět vaše otázky k těmto tématům. Vaše hojná účast nás velmi potěšila a rádi se s vámi opět setkáme při další příležitosti.

Za pracovněprávní tým PRK Partners

Jarda, Terka, Matěj a Dan