ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Matěj Daněk, LL.M.

E-mail: matej.danek@prkpartners.com


Matěj Daněk je advokátem PRK Partners. Vedle praktických otázek pracovního práva, pracovněprávních aspektů právních auditů, hromadného propouštění a kolektivního vyjednávání se Matěj zaměřuje na právní poradenství v oblasti práva pobytu cizinců, zejména v rámci mezinárodních relokačních programů a pobytů zahraničních manažerů a statutárních orgánů na území České republiky. Má bohaté zkušenosti také v oblasti antidiskriminační regulace. Matěj v rámci svého zaměření vede odborné semináře a publikuje odborné články.

Matěj Daněk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na níž získal v roce 2006 titul Magistr. V letech 2003-2006 působil v advokátní kanceláři Procházka Randl Kubr (dnes PRK Partners) jako právní asistent, v následujících třech letech jako advokátní koncipient. V roce 2007 absolvoval stáž v Centrální kanceláři Ius Laboris v Bruselu.

Matěj hovoří plynně česky a anglicky a je členem České advokátní komory, CzELA (Czech Employment Lawyers Association), AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů) a EELA (European Employment Lawyers Association). Od roku 2009 je advokátem PRK Partners.

Matěj je spoluautorem publikace Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. aktualizované vydání, ANAG, 2020, učebnice Základy pracovního práva, 2. aktualizované vydání, KEY Publishing s.r.o., 2012 a učebnice v anglickém jazyce Brief Introduction to Czech Labour Law, Verlag Dr. Hut, 2000.

Matěj je doporučován jako odborník na pracovní právo v Chambers Europe Guide.


Ocenění


Matěj Daněk si získal renomé především v oblasti poradenství ohledně přistěhovaleckých povolení a automatických převodů zaměstnanců. Má také bohaté zkušenosti s právní pomocí zaměstnavatelům při hromadném propouštění.
Chambers Review 2022
"Matěj Daněk má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním pravidelného poradenství klientům ohledně získání povolení pro přeshraniční pracovníky a ochrany jejich osobních údajů. Má rovněž hluboké zkušenosti s poradenstvím pro zaměstnavatele při implementaci plánů účasti zaměstnanců."
Chambers Review 2021
"Matěj Daněk poskytuje poradenství zejména v oblasti transakčního poradenství a právní due diligence při fúzi (akvizici), řešení regulatorní problematiky a realizace projektů imigrační politiky."
Chambers Review 2020

Mediální činnost

Zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny v kostce

Čerstvě přijatá česká legislativa umožňuje udělit osobám prchajícím z Ukrajiny tzv. dočasnou ochranu. Pozvání do podcastu přijal Matěj Daněk, přední odborník z oblasti pracovního a migračního práva, který představí pracovněprávní aspekty související s udělením dočasné ochrany a poukáže na povinnosti zaměstnavatele, který má zájem zaměstnat osoby požívající této ochrany. Pořadem Vás provede náš kolega Martin Frolík, specialista na compliance & regulatory problematiku. Novinky ze světa práva na začátku každého podcastu ve zkratce řeší nově i kolegyně Kristýna Faltýnková, která se u nás specializuje na právo nemovitostí, energetické právo a řešení sporů


Nový zákon přinese do imigrační politiky digitalizaci, říká advokát Matěj Daněk

Mezi hlavními přínosy nového zákona o pobytu cizinců bude digitalizace. Například zaměstnavatelé, kteří usilují o trvalý pobyt pro svého zaměstnance, budou mít možnost získávat průběžné informace o stavu žádosti jako takzvaní garanti. „Dnes nejsou ani účastníky řízení, a mnohdy tudíž nevědí, zda zaměstnanci povolení k pobytu uděleno bylo či nikoli,“ říká advokát PRK Partners Matěj Daněk. Nyní bude mít garant mimo jiné zřízen přístup k elektronickému účtu cizince. 

Talkshow Na kus řeči s právníky pro Vás připravujeme ve spolupráci s Deníkem E15.cz.

Pandemie práci cizinců v České republice komplikuje, ale v řadě situací lze najít pozitivní řešení

Pandemie citelně zasáhla podniky zaměstnávající zahraniční pracovníky i ty, které své zaměstnance do zahraničí posílají. Vládní programy ale podporují klíčové sektory ekonomiky, v nichž nadále umožňují žádat o zaměstnanecké karty. Matěj Daněk je v PRK Partners specialistou na pracovní právo a v rozhovoru vnáší do problematiky zahraničních pracovníků více světla. Pomáhá zorientovat se ve výjimkách, které se k současným vládním nařízením vztahují, ale odpovídá například i na otázky týkající se práce občanů Velké Británie v České republice po vystoupení Británie z Evropské unie.   

Talkshow Na kus řeči s právníky pro Vás připravujeme ve spolupráci s Deníkem E15.cz.

Práce z domova už není jen žádaným benefitem. Zaměstnanci někdy chtějí i návrat do kanceláří

Před vypuknutím pandemie COVID-19 byla práce z domova velice žádaným, ale pro mnoho zaměstnanců nedosažitelným benefitem. Následně se pro mnoho oborů stala v podstatě nutností a dlouhodobou povinností, což významně změnilo i přístup zaměstnanců. Někteří totiž dnes naopak vyžadují návrat do kanceláří, a to i kvůli zachování sociálního kontaktu.

S advokátem PRK Partners Matějem Daňkem, který se specializuje na pracovní právo, se proto bavíme nejen o budoucnosti práce z domova a aktuálním pohledu zaměstnavatelů, ale také o tom, zda se za dobu pandemie změnila její právní úprava.

Talkshow Na kus řeči s právníky pro Vás připravujeme ve spolupráci s Deníkem E15.cz.

Uprchlíkům z Ukrajiny Česko prodloužilo dočasnou ochranu, je ale třeba o ní požádat, říká advokát Matěj Daněk

Protože válka na Ukrajině stále trvá, prodloužila Česká republika tzv. dočasnou ochranu pro uprchlíky z této země, a to až do března roku 2024. Její stávající držitelé ale musí o prodloužení požádat, upozorňuje advokát Matěj Daněk, specialista kanceláře PRK Partners na zaměstnávání cizinců.

Talkshow Na kus řeči s právníky pro Vás připravujeme ve spolupráci s Deníkem E15.cz.

Sjednejte si schůzku