O krok napred

Silný právny tím na Vašej strane

Optimálne riešenie podľa aktuálnych potrieb klienta

Nedávne  právne poradenstvo Ďalšie informácie o konkrétnych právnych službách nájdete v sekcii Služby

Fúzie a akvizície / Korporátne právo

Právne poradenstvo spoločnosti Veolia Energie ČR, a. s. (predtým Dalkia Česká republika, a.s.) v súvislosti s akvizíciou spoločnosti Pražská teplárenská LPZ, a.s., ktorá je významným prevádzkovateľom lokálnej distribučnej sústavy tepelnej energie na ľavom brehu rieky Vltava v Prahe.

Fúzie a akvizície / Korporátne právo

Právne poradenstvo nadnárodnej komunikačnej skupine Publicis Groupe pri akvizícii Kindred Group, najväčšej nezávislej skupiny venujúcej sa digitálnej komunikácii v Českej republike.

Fúzie a akvizície / Korporátne právo

Právne poradenstvo Hewlett-Packard týkajúce sa procesu jej celosvetovej internej reorganizácie, ktorej súčasťou boli aj rôzne obchodné aktivity a spoločnosti v Českej republike a na Slovensku.

Mimoriadne pracovné výsledky prinášajú uznanie a ocenenie.

30+

 rokov na trhu  

100+

právnikov

15+

jazykov

Sme lídrom, s ktorým a pre ktorého je radosť pracovať