COVID-19 - Slovensko

Vážení klienti,

prinášame vám súbor aktualít týkajúcich sa základných situácií, ktoré môžu jednotlivci i obchodné korporácie riešiť v súvislosti s pandémiou SARS-CoV-2 (tzv. koronavírus, alebo tiež choroba COVID-19) a rovnako v nadväznosti na opatrenia Vlády Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a prípadne ďalších štátnych orgánov v súvislosti s touto pandémiou.

Veríme, že vám pomôžu v základnej orientácii. V prípade, že si Vaša situácia žiada osobnejší prístup a riešenia ušité na mieru Vašim potrebám, neváhajte sa na nás obrátiť. Sme tu pre vás aj v tejto mimoriadnej dobe.

Tento dokument nepredstavuje právne poradenstvo a má výlučne informačný charakter. PRK Partners ani žiadna z osôb pripravujúcich tento dokument nenesú zodpovednosť za žiadne z rozhodnutí, prijatých na základe informácií obsiahnutých v tomto dokumente. Dovoľujeme si upozorniť, že tu uvedené informácie nemusia byť aktuálne ani úplné. V prípade potreby právnej rady sa obracajte na partnerov, s ktorými zvyčajne spolupracujete alebo na náš tím prostredníctvom adresy bratislava@prkpartners.com.


Dôležité informácie týkajúce sa COVID-19 nájdete nižšie: