Korporátna spoločenská zodpovednosť

Zodpovednosť voči spoločnosti.

Zameriavame sa na dosahovanie skutočných výsledkov prostredníctvom našich "pro bono" aktivít. V rámci našej firemnej stratégie uplatňujeme trojrozmerný prístup s dôrazom na všeobecne prospešnú činnosť, charitatívne dary a sponzorstvo.

Nadácia Terezy Maxovej deťom

Už viac ako desať rokov podporujeme Nadáciu Terezy Maxovej deťom. Je nám cťou, že sa môžeme spolupodieľať na pomoci, ktorej cieľom je pomáhať opusteným a znevýhodneným deťom. V spolupráci s nadáciou sme podporili iniciatívu na prijatie novely zákona upravujúceho sociálnu a právnu ochranu detí v Českej republike. Projekt bol úspešný a nová právna úprava nadobudla účinnosť už v roku 2013. Spolu s poskytovaním pro bono právnych služieb tiež pravidelne venujeme Nadácii Terezy Maxovej deťom materiálnu a finančnú podporu.


Právna expertíza pre projekty, ktoré si to zaslúžia

V našej advokátskej kancelárii pomáhame pro bono projektom, ktoré považujeme za hodné podpory. Naším cieľom je poskytovať prvotriedne právne služby tým organizáciám a projektom, o ktorých sa domnievame, že skutočne prospievajú našej spoločnosti prostredníctvom vzdelávania a kultúry. Sme pripravení pomôcť aj ďalším nekomerčným oblastiam. Tieto projekty sami aktívne vyhľadávame a vyberáme ten najvhodnejší spôsob, ako ich podporiť. Zaujímame sa aj o dianie vo svete a svoju pomocnú ruku sme ponúkli napríklad pri ničivých prírodných katastrofách na ostrovoch Phi Phi v roku 2004.

Organizácie, ktorým sme pomohli pro bono v Českej republike: Fórum dárců o.s. - fórum českých darcov, Randova nadácia, Nadačný fond – The Kaplicky Centre, Nadácia Nový Dvůr, Trappistický kláštor Naší Paní nad Vltavou, Pacientský spolek pro léčbu konopím, reSITE, Nadácia Zdeňka Bakaly,  Nadační fond pro Březnici, Rugby Klub Tatra Smíchov a mládežnícky orchester Haarlem / Stichting Kennemer Jeugd Orkest. Sme tiež pravidelnými prispievateľmi neziskovej organizácie Maltézska pomoc, o. p. s. V Slovenskej republike pravidelne podporujeme právnymi službami činnosť Nadácie Zastavme korupciu.


PRK Partners podporuje umenie

Veríme, že umenie obohacuje náš život. Umelecké diela, ktoré nás obklopujú, vytvárajú príjemnú atmosféru pre klientov a zároveň inšpirujú našich právnikov  aj ďalších zamestnancov. Už viac ako desať rokov tak v našich priestoroch v Českej republike organizujeme výstavy výtvarného umenia a podporujeme rôzne umelecké podujatia. Pomáhame tak propagovať prácu talentovaných súčasných umelcov. 


Randova nadácia

Považujeme za dôležité podporiť talentovaných študentov práva a ich osobný rozvoj. Stali sme sa preto hlavným sponzorom Randovej nadácie, ktorá v Českej republike už viac ako desať rokov oceňuje vynikajúce diplomové práce v oblasti hospodárskeho práva.

Významným finančným príspevkom sme prispeli k zachovaniu právnickej knižnice Právnickej fakulty Univerzity Karlovej, ktorá bola pri povodniach v roku 2002 vážne poškodená.

Ďalšie pro bono aktivity