Korporátní společenská odpovědnost

Odpovědnost vůči společnosti

Zaměřujeme se na dosahování skutečných výsledků prostřednictvím našich „pro bono“ aktivit. V rámci naší firemní strategie uplatňujeme trojrozměrný přístup s důrazem na obecně prospěšnou činnost, charitativní dary a sponzorství.

Nadace Terezy Maxové dětem

Již více než deset let podporujeme Nadaci Terezy Maxové dětem. Je nám ctí, že se můžeme spolupodílet na pomoci, jejímž cílem je pomáhat opuštěným a znevýhodněným dětem. Ve spolupráci s nadací jsme podpořili iniciativu k přijetí novely zákona upravujícího sociální a právní ochranu dětí v České republice. Projekt byl úspěšný a nová právní úprava vstoupila v účinnost už v roce 2013. Spolu s poskytováním pro bono právních služeb také pravidelně věnujeme Nadaci Terezy Maxové dětem materiální a finanční podporu. 


Právní expertíza projektům, které si to zaslouží

V naší firmě pomáháme  pro bono projektům, které považujeme za hodné podpory! Naším cílem je poskytovat prvotřídní právní služby těm organizacím a projektům, o kterých se domníváme, že skutečně prospívají naší společnosti prostřednictvím vzdělávání a kultury. Jsme připraveni pomoci i dalším nekomerčním oblastem. Tyto projekty sami aktivně vyhledáváme a vybíráme ten nejvhodnější způsob, jak je  podpořit. Zajímáme se i o dění ve světě a svou pomocnou ruku jsme nabídli například při ničivých přírodních katastrofách na ostrovech Phi Phi v roce 2004.

Organizace, kterým jsme pomohli Pro Bono: Fórum dárců o.s. - Fórum českých dárců, Randova nadace, Nadační fond – The Kaplicky Centre, Nadace Nový Dvůr, Trappistický klášter Naší Paní nad Vltavou, Pacientský spolek pro léčbu konopím, reSITE, Nadace Zdeňka Bakaly, Nadační fond pro Březnici, Rugby Klub Tatra Smíchov a mládežnický orchestr Haarlem / Stichting Kennemer Jeugd Orkest. Jsme také pravidelnými přispěvateli Maltézské pomoci.


PRK Partners podporuje umění

Věříme, že umění obohacuje náš život. Umělecká díla, která nás obklopují, vytvářejí příjemnou atmosféru pro klienty a zároveň inspirují naše právníky i další zaměstnance. Již více než deset let tak v našich prostorách pořádáme výstavy výtvarného umění a podporujeme různé umělecké akce. Pomáháme tak propagovat práci talentovaných současných českých umělců. 


Randova
nadace

Považujeme za důležité podpořit talentované studenty práv a jejich osobní rozvoj. Stali jsme se proto hlavním sponzorem Randovy nadace, která již více než deset let oceňuje vynikající diplomové práce v oblasti hospodářského práva.

Významným finančním příspěvkem jsme přispěli zachování právnické knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která byla při povodních v roce 2002 vážně poškozena. Dlouhodobě podporujeme také charitativní organizaci Maltézská pomoc.

Další pro bono
aktivity