ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Tereza Erényi, LL.M.

E-mail: tereza.erenyi@prkpartners.com


Tereza Erényi je advokátka se specializací na oblast restrukturalizací, převodů zaměstnanců, individuálního náboru zaměstnanců a kolektivního vyjednávání. V roce 2004 získala v magisterský titul (Mgr.) na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Ve studiu pokračovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Technische Universität v Drážďanech, které zakončila v roce 2007 s tituly JUDr. a LL.M.

V roce 2003 nastoupila do advokátní kanceláře Procházka Randl Kubr (nyní PRK Partners), kde zprvu pracovala jako právní asistentka a v letech 2004–2007 jako koncipientka. Od roku 2008 je advokátkou České advokátní komory. Tereza je členkou Kolegia expertů a Výboru Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Evropské asociace právníků specializujících se na pracovní právo (EELA) a Českého sdružení advokátů specializujících se na pracovní právo (CzELA).

Tereza pravidelně publikuje články o pracovněprávní problematice v České republice
i v zahraničí a je rovněž spoluautorkou řady pracovněprávních publikací.

Tereza je doporučována jako odborník na pracovní právo v publikacích Chambers Europe, The Best Lawyers a The International Who's Who of Management Labour & Employment Lawyers.

Tereza hovoří plynně česky a anglicky a má dobrou pracovní znalost němčiny.

Ocenění


Tereza Erényi si získala uznání za řešení hromadných výpovědí, převodů zaměstnanců a interních šetření. Jeden z klientů ji popisuje jako „vynikající - důkladnou a pohotovou“ a dále oceňuje, že si „opravdu skvěle poradí s mnoha zapeklitými případy“.
Chambers Review 2022
"Tereza Erényi je velmi uznávaným odborníkem v oblasti přípravy a využívání programů zaměstnaneckých benefitů, převodu zaměstnanců a řešení diskriminačních sporů. Klientka na ní oceňuje, že „má vynikající odborné znalosti a patří k našim nejlepším externím poradcům světového formátu, její odborné rady jsou spolehlivé a jsou poskytovány jednoduchou a srozumitelnou formou.„
Chambers Review 2021
"Tereza Erényi získává stále vyšší postavení v žebříčku advokátů díky svému vysokému uznání na trhu právních služeb. Specializuje se na převody zaměstnanců při restrukturalizaci podniků, individuální najímání zaměstnanců a kolektivní vyjednávání. Jeden klient ji popisuje jako 'odborníka na svém místě, který se vždy snaží vycházet vstříc zvyklostem a potřebám klienta a který dokáže předávat informace klientům v pro ně srozumitelné formě'."
Chambers Review 2020
 „Tereza Erényi je právní odbornicí uznávanou pro svůj 'profesionální přístup, časovou flexibilitu a schopnost porozumět našim obchodním potřebám.' Má rozsáhlé odborné zkušenosti v oblasti GDPR. Poskytovala poradenství při implementaci GDPR několika klientům včetně společnosti Ricardo. Mezi další oblasti její praxe patří kolektivní vyjednávání, přezkum interní politiky, individuální najímání a propouštění zaměstnanců.“
Chambers Review 2019

Dohodnite si stretnutie