ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Mgr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

E-mail: eva.fialova@prkpartners.com


Eva je advokátkou PRK Partners. Ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti práva informačních technologií. Specializuje se na problematiku ochrany osobních údajů, eCommerce, softwarového práva a právních aspektů autonomních systémů. Aktivně se též věnuje přednáškové a publikační činnosti v těchto oblastech.

Kromě advokátní činnosti je Eva také vědeckou pracovnicí Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, účastní se expertních komisí a poradenských skupin. Eva je členkou Výboru pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády pro lidská práva, členkou Spolku pro ochranu osobních údajů a dalších odborných sdružení.

Eva získala právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Doktoráty získala na Právnické fakultě Masarykovi univerzity. Titul LL.M. ve studijním programu informační práva obdržela Eva na University of Amsterdam. Eva je také absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2016 je advokátkou zapsanou u České advokátní komory.

K PRK Partners se připojila v roce 2022.

Eva vedle své rodné češtiny mluví plynně anglicky, francouzsky a nizozemsky. Kromě toho se dorozumí i dalšími jazyky.


Dohodnite si stretnutie