ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Mgr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

E-mail: eva.fialova@prkpartners.com


Eva je advokátkou PRK Partners. Ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti práva informačních technologií. Specializuje se na problematiku ochrany osobních údajů, eCommerce, softwarového práva a právních aspektů autonomních systémů. Aktivně se též věnuje přednáškové a publikační činnosti v těchto oblastech.

Kromě advokátní činnosti je Eva také vědeckou pracovnicí Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, účastní se expertních komisí a poradenských skupin. Eva je členkou Výboru pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády pro lidská práva, členkou Spolku pro ochranu osobních údajů a dalších odborných sdružení.

Eva získala právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Doktoráty získala na Právnické fakultě Masarykovi univerzity. Titul LL.M. ve studijním programu informační práva obdržela Eva na University of Amsterdam. Eva je také absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2016 je advokátkou zapsanou u České advokátní komory.

K PRK Partners se připojila v roce 2022.

Eva vedle své rodné češtiny mluví plynně anglicky, francouzsky a nizozemsky. Kromě toho se dorozumí i dalšími jazyky.

Mediální činnost


Novinky v kybernetické bezpečnosti

Téma kybernetické bezpečnosti opět rezonuje odbornou veřejností i mezi těmi, kteří mají tuto agendu na starosti. V roce 2024 začne platit nová právní úprava, která bude pro mnohé společnosti a organizace znamenat, se jich pravidla kybernetické bezpečnosti budou dotýkat povinně. V České republice by se tato nová právní úprava měla dotýkat podle odhadů až 6000 subjektů. Ve skutečnosti jich bude mnohem více, protože tyto subjekty si budou muset pohlídat i své dodavatele, kteří se k dodržování pravidel zaváží smluvně.

Důvody pro evoluci pravidel kyberbezpečnosti jsou zřejmé. Naše společnost je čím dál více digitalizovaná, a tedy závislá na informačních systémech. Zároveň neuvěřitelným způsobem stoupá počet kybernetických útoků a škod, které způsobí.

Co přinese nová směrnice NIS 2? Koho se bude nová směrnice týkat a jaké přinese povinnosti? Na tyto a další otázky Vám v dnešním díle Práva k Ranní Kávě odpoví host Martina Frolíka, advokátka PRK Partners, Eva Fialová, expertka na problematiku práva informačních technologií.


Některé systémy umělé inteligence Evropa možná zakáže, říká advokátka Eva Fialová

Umělá inteligence je aktuálně jedním z nejdiskutovanějších témat napříč sektory. Právo ale na ni příliš připraveno není, a to ani české ani evropské, říká advokátka PRK Partners Eva Fialová. Zároveň upozorňuje, že některé systémy by mohla Evropská unie výrazně omezit, nebo dokonce úplně zakázat.

Krokem vpřed je směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci, kterou loni představila Evropská komise. Ta ale zatím nebyla do českého práva implementována. Má chránit uživatele v momentě, kdy jim způsobí škodu. Dává k dispozici i nástroje, jak se náhrady snadněji domoci.

Jak advokátka zdůrazňuje, umělá inteligence jedná autonomně, přičemž většinou dopředu neznáme výsledek tohoto jednání. I proto se na půdě Evropské unie aktuálně připravuje tzv. AI Act, tedy akt o umělé inteligenci. Jeho nařízení by již měla být účinná ve všech členských státech.

Talkshow Na kus řeči s právníky pro Vás připravujeme ve spolupráci s Deníkem E15.cz.


Publikační činnost

Sjednejte si schůzku