PRK Partners spoluautorom analýzy o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských a dcérskych spoločnosti v EÚ

V spolupráci s advokátskou kanceláriou Loyens & Loeff sme pripravili analýzu zameranú na mapovanie uplatňovania všeobecného pravidla proti zneužitiu vyplývajúceho z EÚ smernice o o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom
v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností
v rozličných členských štátoch. Spoločne vytvorená analýza zahŕňala spolu 29 jurisdikcií (členské štáty EÚ + Švajčiarsko)
a pokrývala stav transpozície, dostupné interpretačné pomôcky daňových orgánov a ich prax a relevantnú judikatúru.

Celú analýzu  si prečítajte zde.