Miriam Galandová porozpráva o aktuálnych otázkach pri uznávaní a výkone rozhodcovských nálezov na konferencii ICC Prague Arbitration Day 2022

Vo štvrtok 7. apríla 2022 od 9:30 hod. sa v Hoteli Marriott (V Celnici 8, Praha 1) uskutoční už
štvrtý ročník medzinárodnej arbitrážnej konferencie ICC Prague Arbitration Day 2022 („PAD“)

s hlavnou témou:


„How to succeed in arbitration on paper and in reality?“


Miriam Galandová, partnerka PRK Partners
porozpráva o aktuálnych otázkach pri uznávaní a výkone rozhodcovských nálezov.

ICC Prague Arbitration Day 2022 je jedinečná jednodňová konferencia usporiadaná v srdci strednej a východnej Európy, ktorá sa zameriava na aktuálne otázky rozhodcovského konania.

Konferencia je určená prevažne advokátom, podnikovým právnikom, rozhodcom, odborným poradcom a zástupcom rozličných národných a medzinárodných obchodných či podnikateľských komôr a združení.


Viac informácií nájdete tu a tu.