Miriam Galandová bola zvolená novou prezidentkou Slovenskej komory daňových poradcov

Partnerka našej bratislavskej kancelárie Miriam Galandová bola zvolená novou prezidentkou Slovenskej komory daňových poradcov.

Miriam získala titul LL.M na University of London v špecializácii medzinárodná arbitráž a obchodné právo, JUDr. na Bratislavskej vysokej škole práva, a titul Ing. na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Kvalifikácia v právnej a zároveň aj ekonomickej oblasti umožňuje poskytovať špičkové právne služby vo všetkých zverených úlohách, ktoré vyžadujú komplexné právne a ekonomické analýzy. Pri práci pre miestnych klientov a medzinárodné korporácie získala skúsenosti v oblastiach daňového práva, práva obchodných spoločností a taktiež pri riešení sporov vrátane zastupovania v rozhodcovských a súdnych konaniach.

Mirke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov a inšpirácie v novej roli. Sme na Teba hrdí!

Miriam Galandová