Korporačné spory: VIII. ročník konferencie venovanej právu obchodných spoločností

Pozývame Vás na VIII. ročník konferencie venovanej právu obchodných spoločností, ktorá sa uskutoční 20. - 21. 9. 2022 v Smoleniciach.

Ôsmy ročník tradičnej konferencie venovanej právu obchodných spoločností zvýrazňuje procesné rámce sporov v rámci obchodných spoločností. Po viacerých ročníkoch, na ktorých sme sa venovali primárne hmotnoprávnym otázkam, je čas venovať sa aj presadzovaniu práv a povinností subjektov korporačného práva. Aj v tomto roku očakávame zaujímavé príspevky predstaviteľov teórie a praxe nielen zo Slovenska a Česka a inšpiratívnu diskusiu v príjemnom prostredí.

Prihlasovací a evidenčný formulár nájdete tu

VIII . ročník tradičnej konferencie venovanej právu obchodných spoločností

Bližšie informácie nájdete tu