10 osobných otázok pre Miriam Galandovú alebo AJ TOTO SOM JA...

Čo Ťa presvedčilo vydať sa cestou práva?

Pre mňa cesta k právu nebola priamočiara. Keď som sa po absolvovaní Ekonomickej univerzity začala venovať daňovému poradenstvu, zistila som, že pre dôkladný výklad daňových zákonov, potrebujem všeobecnú znalosť práva. Pokiaľ riešenie závisí na analýze dvoch povolaní, cesta k jeho identifikácii je zdĺhavejšia a často neefektívna.   

Ktoré povolanie bolo Tvojim detským snom?

Nemala som nejaké vysnívané povolanie, len som vedela čím byť nechcem. Lekárkou ani architektkou. Pochádzam z právnickej rodiny.  Moji starí aj prastarí rodičia boli právnici, ale istý čas nemohli svoje povolanie vôbec vykonávať, starý otec dokonca zametal ulice. Čo je zaujímavé, štúdium práva si vybral aj môj syn.

Venuješ sa nielen právu ale i daňovému poradenstvu. Ktorá oblasť Ti je bližšia?

Veľmi ťažko povedať, veľmi mi pomáha znalosť oboch oblastí. Vďaka štúdiu ekonómie a znalosti daňových zákonov viem zvážiť finančné a daňové súvislosti pri príprave právnej dokumentácie. Keďže sa však venujem obom oblastiam, hrozba, že sa začnem nudiť alebo skĺznem do rutiny je oveľa menšia.

Ktorý svoj pracovný úspech si najviac ceníš?

Napriek relatívne krátkej existencii, PRK Partners bola už šiesty krát vyhlásená za najlepšiu právnickú firmu v oblasti daňového práva.

Si úspešnou partnerkou spoločnosti PRK Partners na Slovensku. Je postup až na túto pozíciu pre ženu zložitejší?

Nemôžem povedať, že by som sa ako žena niekedy cítila znevýhodnená. Pre ženu je však komplikovanejšie zladiť kariéru a rodinu.  V mojom živote som zatiaľ mala šťastie na porozumenie na strane rodiny, ako aj zamestnávateľov a kolegov.

Žijeme v dobe, kedy vznikajú nové profesie. Je podľa Teba právničina „večné“ povolanie?

Určite nevymizne v krátkej dobe. Vidieť však, že aj do tejto oblasti preniká automatizácia, ruka v ruke s tým ako sa zvyšujú schopnosti počítačov riešiť aj komplikovanejšie zadania. V tomto máme ako právnici z menších krajinách možno výhodu, lebo sme pre vývoj riešení s umelou inteligenciou menej atraktívnym trhom.  

Aké  vlastnosti by mal mať právnik? Akú povahovú črtu naopak považuješ za nevýhodu v tomto povolaní?

Určite schopnosť analyzovať, porozumieť textu a formulovať argumenty. Mal by sa vedieť vcítiť do potrieb klienta a byť ochotný hľadať to najsprávnejšie riešenie. Jedným slovom „profesionál“. Toto povolanie by nemali vykonávať arogantní ľudia s veľkým egom, hoci predstava, ktorá sprevádza toto povolanie tomu nenasvedčuje. 

Tvoja práca je veľmi náročná, máš nejaký zaručený recept, ako efektívne „dobiť baterky“? Ako relaxuje Miriam Galandová?

Veľa voľného času nemám, ale keď už nejaký mám tak ho využívam aktívne. Rada bicyklujem, behám, v poslednom čase, najmä počas Corony som prepadla skialpinizmu. Milujem cestovanie a obdivujem umenie. Teším sa na dôchodok, že budem mať viac času na veci, ktoré teraz odkladám. Snívam o maľovaní, výrobe keramiky a vlastnom psovi.

Aký je Tvoj obľúbený autor? Ktorú knihu by sme našli na Tvojom nočnom stolíku?

Mala som obdobie, kedy som takmer nečítala. Ťažko sa mi po celodennom čítaní v práci hľadala sila na písaný text. Ale v poslednom období presýtenom elektronikou sa k čítaniu opäť vraciam. Vytvára mi pocit takého vlastného sveta. Práve dočítavam životopis, ale nemám vyhradený žáner, čítam čo ma zaujme alebo niekto odporučí.

Máš životné krédo, ktorým sa riadiš?

„Ži a nechaj žiť“.

Asi je to povahou, možno aj tým čo človek prežil. Myslím, že by ľudia nemali unáhlene odsudzovať postoje iných, lebo verím, že každý človek má svoje vlastné dôvody, prečo koná určitým spôsobom. Rovnako by sa mali správať aj ostatní ľudia. Teraz v dobe pandémie je to ešte markantnejšie, kedy nenávistné prejavy len narastajú.