PRK PARTNERS SPOLUAUTOREM PUBLIKACE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE - ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS 2022

Tým PRK Partners specializující se na řešení sporů a vedený partnerem Robertem Němcem je exklusivním autorem kapitoly týkající se České republiky v publikaci International Comparative Legal Guide on Enforcement of Foreign Judgments 2022, která právě vychází. Publikace obsahuje analýzy právní regulace vymáhání zahraničních rozhodnutí v jednotlivých jurisdikcích, včetně vymáhání rozhodnutí podle English common law a strategie pro mezinárodní vymáhání a uznání zahraničních rozhodnutí v rámci EU. Publikace nabízí obsáhlý přehled současných problémů ovlivňujících vymáhání zahraničních rozhodnutí, zejména z pohledu multi-jurisdikčních sporů.

Kapitola, kterou připravila PRK Partners, nabízí přehled právní regulace vymáhání zahraničních rozhodnutí v České republice a může být velmi přínosná pro kohokoliv při vymáhání zahraničních rozhodnutí, jakožto primární zdroj informací pro plánování kroků při uplatnění a vymáhání zahraničních rozhodnutí jak před domácími soudy, tak v zahraničí. Vedle České republiky nabízí publikace přehled právní regulace například v Anglii & Walesu, Francii, Německu, Řecku, Indii, Itálii, Číně, Kanadě, Kypru, Švýcarsku, Mexiku, USA a další jurisdikcích.Celá publikace je v online podobě k dispozici na ICLG.com: ICLG Enforcement of Foreign Judgments 2022