Právníci PRK Partners získali individuální ocenění v novém hodnocení IFLR1000

12 právníků PRK Partners bylo oceněno jako výjimeční odborníci v daných oblastech v nejpodrobnější analýze právníků působících v oblasti finančního a korporátního právního poradenství, které provedla ratingová agentura IFLR1000 na více než 120 trzích a ve více než 5 000 firmách.

IFLR1000 Individuální ocenění PRK Partners

IFLR1000 (International Financial Law Review 1000) hodnotí kvalitu advokátních kanceláří i jednotlivých právníků ve více než 235 jurisdikcích. Hodnocení probíhá na základě klientských referencí a referencí renomovaných právníků z ostatních lokálních i mezinárodních advokátních kanceláří.

Ocenění a gratulace patří všem individuálně oceněným členům PRK Partners týmu.

Více informací k dispozici na webu IFLR1000.