Naše skúsenosti a prax

PRK Partners si získala skvelú povesť vďaka svojej účasti na viacerých významných medzinárodných i domácich obchodných transakciách v širokom spektre oblastí. Dosiahli sme vynikajúce výsledky v rôznych oblastiach financií, korporačného práva, práva nehnuteľností, pracovného práva a v oblasti riešenia sporov. Naši právnici pracovali na najrôznejších mandátoch od poskytovania právnej asistencie v rámci procesu privatizácie bánk a telekomunikačných spoločností až po poradenstvo ohľadne realizácie transakcií primárnej emisie akcií, ktoré doteraz neboli čo do objemu a zložitosti v našom regióne prekonané. Už viac ako 20 rokov stoja naši odborníci na čele právnej transformácie v regióne strednej a východnej Európy.

Viac informácií o PRK Partners

  • naši partneri v minulosti pracovali pre popredné medzinárodné právne firmy
  • mnohí z našich partnerov a spolupracujúcich advokátov získali vzdelanie alebo postgraduálny titul na renomovaných právnických fakultách v USA, Veľkej Británii a ďalších krajinách Európy
  • pred nástupom do našej kancelárie vykonávali niektorí z našich advokátov právnu prax v USA, Kanade alebo západnej Európe
  • mnohí z našich partnerov sa v rámci výkonu vedúcich legislatívnych, súdnych alebo regulatórnych funkcií aktívne podieľali na vytváraní právneho systému jurisdikcií, v ktorých pôsobíme.
  • Každý z dôležitých jazykov v našom regióne je materrinským jazykom aspoň jedného partnera