PRK Partners za Českú republiku a Slovensko pripravilo kapitoly pre publikáciu Doing Business in... Global Guide 2021/22 vydávanú Thomson Reuters

Tímy PRK Partners boli opäť exkluzívnym autorom kapitoly týkajúcich sa Českej republiky a Slovenska v publikácii Doing Business in... Global Guide 2021/2022 vydávanej Thomson Reuters PRACTICAL LAW. Publikácia obsahuje unikátne komparatívne Q&A prehľady právnej úpravy vo viac ako 60 jurisdikciách, vrátane Českej republiky a Slovenska, pokrýva cez 30 oblastí praxe, je napísaná poprednými odborníkmi a ponúka možnosť použitia komparatívneho nástroja Q&A podľa jurisdikcií.

Táto publikácia môže byť veľmi prínosná pre akýkoľvek subjekt podnikajúci alebo zvažujúci podnikanie v Českej alebo Slovenskej republike, najmä pre zahraničných investorov, na získanie prehľadu o právnom rámci a podnikaní v ČR a SR. Publikácia ponúka prehľadné informácie mimo Českej republiky a Slovenska taktiež napríklad z Nemecka, Francúzska, Talianska, UK, Kanady, Brazílie, Austrálie, Japonska, Číny, Hong Kongu, Nigérie, Saudskej arábie, a ďalších jurisdikcií.