Poskytovali sme právne služby spoločnosti Taiwania Capital Management Corporation

Poskytovali sme právne služby spoločnosti Taiwania Capital Management Corporation (správcovi taiwanského investičného fondu pre strednú a východnú Európu vo výške približne 200 miliónov USD) v súvislosti s jej investíciou do slovenského technologického startupu Photoneo, popredného poskytovateľa robotického videnia a inteligencie. Naša úloha zahŕňala vykonanie due diligence cieľovej spoločnosti, vypracovanie a prerokovanie investičnej dokumentácie a ďalšiu právnu podporu v súvislosti s transakciou.