Michal Sylla sa stáva novým Associate Partnerom PRK Partners

PRK Partners s potešením oznamuje, že rady Associate Partnerov našej advokátskej kancelárie rozšíril Michal Sylla.

Michal Sylla je členom PRK Partners od roku 2009, keď tu začínal ako advokátsky koncipient. Je členom Českej advokátskej komory a taktiež jej zástupcom v Kolégiu expertov pre výkon rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva. Jeho hlavnou špecializáciou je riešenie sporov. Je súčasťou PRK tímu, ktorý vyhral súťaž o najlepšiu Právnickú firmu roka 2023 v kategórii Riešenie sporov.

Michalovi srdečne gratulujeme a teší nás, že sa bude i naďalej podieľať na rozvoji litigačnej praxe našej advokátskej kancelárie. Želáme mu na novej pozícii veľa úspechov.

Michal Sylla

Michal Sylla, Associate Partner