ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Radka Rutar, Ph.D.

E-mail: radka.rutar@prkpartners.com


Radka Rutar je advokátka se specializací na soudní a rozhodčí řízení, exekuce, insolvence, dědická, smírčí a mediační řízení. V neposlední řadě disponuje bohatými zkušenostmi z oblasti spotřebitelského práva, sporů vedených u finančního arbitra či z oblasti správy a vymáhání pohledávek pro významné klienty PRK Partners.

Radka Rutar vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007 (Mgr.) V rámci studia absolvovala roční stáž na Westfälische Wilhelms Universität Münster v Německu. V roce 2009 se připojila k PRK Partners jako koncipientka a v roce 2012 úspěšně složila advokátní zkoušky.

Radka hovoří plynně česky, anglicky a německy.

Sjednejte si schůzku