Využití metod umělé inteligence a online řešení sporů (ODR) pro optimalizaci výkonu agendy v oblasti řešení dopravních přestupků

PRK Partners spolu s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy získali financování od Technologické Agentury České republiky (TAČR) pro svůj dvouletý projekt s názvem „Využití metod umělé inteligence a online řešení sporů (ODR) pro optimalizaci výkonu agendy v oblasti řešení dopravních přestupků“. Tým PRK Partners pod vedením partnera Michala Matějky ve spolupráci se seniorním právníkem Zbyňkem Loeblem  je koordinátorem tohoto projektu. S využitím moderních postupů v oblasti práva, matematiky a strojového učení budou naplňovány cíle tohoto projektu: (i) zvýšit vymahatelnost práva v oblasti agendy dopravních přestupků; a (ii) zlepšit přístup občanů k řešení jejich přestupkových řízení. Výstupy projektu podpoří dlouhodobou transformaci současného stavu dopravní agendy zejména ve větších městech v ČR. Odborným garantem projektu je Magistrát hl. m. Prahy.