Soutěž Randovy nadace o nejlepší diplomovou práci zná své vítěze

V polovině prosince loňského roku se v prostorách kanceláře PRK Partners, s. r. o., uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Randovy nadace o vynikající diplomovou práci v oboru práva občanského, obchodního, finančního, evropského, mezinárodního práva soukromého a pracovního či v některém oboru souvisejícím, obhájené na některé z právnických fakult v České republice v akademickém roce 2019/2020. 

Výherci prestižního ocenění se stali:

  • Klaudie Konečná s diplomovou prací Moderní technologie v medicíně a právo

  • Ondřej Pajatsch s diplomovou prací Aplikace občanského zákoníku na újmu způsobenou autonomními systémy se zaměřením na autonomní vozidla

  • Viktor Kolmačka s diplomovou prací Procesní a materiální účinky obchodního potvrzovacího dopisu

Celý článek si můžete přečíst zde.


Vyhlášení vítězů soutěže se konalo v době, kdy ještě opatření související s pandemií onemocnění
Covid-19 umožňovala setkání až 10 osob. 


Na přiložené fotografii (zleva): Mgr. Jakub Lichnovský (PRK Partners, člen správní rady Randovy nadace), JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D. (PRK Partners, člen správní rady Randovy nadace), Thomas Hrubý (předseda správní rady Randovy nadace), Vojtěch Hradečný (místostarosta Správního výboru Spolku českých právníků Všehrd), Mgr. Klaudie Konečná, Mgr. Ondřej Pajatsch a Mgr. Viktor Kolmačka