PRK Partners poskytovali právní poradenství skupině věřitelů při refinancování seniorních akvizičních a revolvingových úvěrů v hodnotě více než 2 mld.

Martin Aschenbrenner (advokát v České republice a v New Yorku) a Tomáš Vlasák (advokát v České republice, právní zástupce v Anglii a Walesu) poskytovali právní poradenství Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley a dalším věřitelům v souvislosti s refinancováním 2 130 000 000 EUR seniorních akvizičních a revolvingových úvěrů řídících se anglickým právem.

PRK Partners radila klientům ohledně českých právních aspektů transakční dokumentace včetně zřízení a vymáhání zajištění a v řadě souvisejících regulatorních záležitostí. Strany této mezinárodní transakce zahrnovaly Spojené království, Německo, Lucembursko a další.